Det støtter du

Når du støtter KFUM og KFUK, går dine penge til at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. Det sker på mange forskellige måder, som hele tiden udvikles og tilpasses den verden, børn og unge lever i.

Vi udvikler og driver en lang række klubtilbud, uddanner frivillige ledere, udgiver moderne forkyndelsesmaterialer, afholder lejre, stævner og store festivaler.

Din støtte trækkes fra i skat

Når du giver gaver til KFUM og KFUK, kan de trækkes fra på din selvangivelse. Vi indberetter din støtte til SKAT, hvorefter det vil fremgå af din selvangivelse. Det er naturligvis en forudsætning, at vi har dit CPR-nummer registreret.

Indsend CPR-nummer til os her

Læs mere om reglerne hos SKAT

Du kan støtte vores arbejde for børn og unge på mange måder:

Støt med MobilePay

Brug app'en MobilePay på din telefon og send din støtte til 88255

Skriv venligst "Gave" i meddelelsesfeltet, når du sender din støtte.

Støt med sms

Send en sms med teksten GAVE til 1919.

Du støtter da med 100 kr. Du betaler desuden alm. sms-takst.

Du kan også støtte med et andet beløb ved selv at skrive beløbet efter GAVE - fx GAVE 200 (husk mellemrum før beløbet).

 

Beløbet trækkes på din telefonregning.

Tjenesten udbydes af KFUM og KFUK i Danmark, Valby Langgade 19, 2500 Valby

Støt med girokort

Bidrag kan overføres til vores girokonto: 

300 7332

Det kan enten ske med et girokort eller via netbank.

Skriv venligst i bemærkningsfeltet, hvis beløbet er øremærket et bestemt formål eller stammer fra en særlig indsamling. Angiv også CPR-nummer, hvis du ønsker at benytte dig af din fradragsret (og ikke tidligere har oplyst dit CPR-nummer til KFUM og KFUK).

Hvis indbetaling sker via netbank, vælges type +01 på girokortet.

Alternativt kan kreditornummer 84 38 84 75 og kortkode +73 benyttes.

Gironummer 600 86060 kan også anvendes.

Støt via netbank

Bidrag kan indsættes på vores konto i Sydbank:

Reg: 8075, kontonr: 0000140685 (nullerne kan evt. udelades)

Skriv venligst i bemærkningsfeltet, hvis beløbet er øremærket et bestemt formål eller stammer fra en særlig indsamling. 

Angiv også CPR-nummer, hvis du ønsker at benytte dig af din fradragsret (og ikke tidligere har oplyst dit CPR-nummer til KFUM og KFUK).

Støt med tiårigt gavebrev

Med et gavebrev giver du KFUM og KFUK i Danmark – eller en lokal forening - mulighed for at planlægge arbejdet blandt børn og unge. Med gavebrevet kender vi på forhånd en del af årets indtægter, og dermed kan vi lettere budgettere også længere ud i fremtiden.

Med et gavebrev underskriver du en erklæring om, at du i 10 år giver et årligt beløb til KFUM og KFUK i Danmark.

Årsydelsen skal være på mindst 500 kroner.

gavebrevskontrakt_elektronisk-pdfHent gavebrevsblanket ­samt oplysninger om gavebrevsordning (pdf)

Udfyld, udskriv, underskriv og indsend herefter blanketten til KFUM og KFUK i Danmark.

Det tekniske

Følgende regler gælder for skattefradraget, når der benyttes gavebrev:

For indtægter under 100.000 kroner kan fradrages op til 15.000 kroner pr. år.

For indtægter over 100.000 kroner kan højst fradrages 15 % af årsindkomsten.

Støt med arv og testamente

Hvad giver du videre med dit testamente?

Med et testamente kan du sikre, at dine økonomiske midler går til det, du ønsker.

KFUM og KFUK i Danmark er fritaget for at betale afgift til staten ved modtagelse af arv, så din støtte går ubeskåret til vores arbejde.

Opret gratis testamente

Der er præcise krav til udformning af testamenter, som skal overholdes for at sikre testamentets gyldighed. 

Hvis du betænker KFUM og KFUK i dit testamente, dækker KFUM og KFUK rimelige udgifter til udarbejdelse af testamentet hos:

Advokat Jens Graven Nielsen
Graven Nielsen & Kokkenborg A/S
Jernbanegade 37
6870 Ølgod
Tlf.: 75 24 46 00
Mail: jgn@advopartner.dk

 

Støt med OK Benzinkort

OK728x90 Banner.png

Støt KFUM og KFUK i Danmark, når du tanker benzin eller diesel. Vi får 6 øre for hver liter, du tanker med dit OK Benzinkort. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK til os, uden at det koster ekstra for dig.

Hvis du ikke har et OK Benzinkort, kan du bestille et hos OK her (husk at oplyse vores sponsornr.: 559217)

Tilknyt KFUM og KFUK som organisation

Har du allerede et OK eller DK benzinkort, kan du få KFUM og KFUK tilknyttet som den organisation, du støtter, hver gang du bruger dit benzinkort.

Send os en mail med dit kortnummer (se kontaktinfo nederst på siden).

Om OK Benzinkort

Når du får et gratis OK Benzinkort, betaler du ikke oprettelsesgebyr eller andre omkostninger. Kontoen er rentefri, så du betaler kun for det, du køber.

Når du tanker med dit OK Benzinkort, sender OK hver måned en oversigt, så du kan se, hvad du har købt. På deres hjemmeside kan du også løbende følge med i dit forbrug.

OK Benzinkortet kan anvendes til betaling af broafgift ved enkeltture på Storebælt og Øresund, og det kan bruges som betaling af færgebilletten på Mols-Linien. Betalingen for billetten opkræves på den månedlige regning fra OK.

Med et OK Benzinkort kan du betale for parkering på udvalgte parkeringspladser.

Støt med firmagave

Har dit firma lyst til at give et bidrag til KFUM og KFUK, kan dette trækkes fra i skat. Det er regnskabsteknisk et sponsorat – og sponsorydelser til KFUM og KFUK i Danmark er en fuldt fradragsberettiget driftsomkostning. Du kan indbetale via netbank eller giro.

Ønsker firmaet en egentlig sponsoraftale, kontakt da venligst KFUM og KFUK (se kontaktinfo nederst på siden).

Få skattefradrag

Når du giver gaver til KFUM og KFUK, kan de trækkes fra på din selvangivelse. Vi indberetter din støtte til SKAT, hvorefter det vil fremgå af din selvangivelse. Det er naturligvis en forudsætning, at vi har dit CPR-nummer registreret.

Formularen indsendes krypteret, så det er sikkert at oplyse dit CPR-nummer her.