Til støtte for YMCA

Y's Men er en bevægelse, der er startet til støtte for YMCA internationalt. Y'et leder således hen til YMCA.

De enkelte Y's Men klubber bidrager med økonomisk støtte til såvel lokale, nationale og internationale opgaver. Klubberne påtager sig aktiviteter som for eksempel loppemarkeder, der giver et økonomisk afkast.

Y's Men Region Danmark har en observatørpost i KFUM og KFUK's hovedbestyrelse.

Hvad er en Y's Men's Club?

Vi er en international organisation bestående af 14000 klubber i ca. 65 lande. En Y’s Men’s Club består af 15-40 personer, der mødes to gange om måneden til et klubmøde af 2 timers varighed.

I Danmark er vi ca. 3.400 medlemmer fordelt på 155 klubber hvoraf der er 22 klubber i det centrale Østeuropa. 

Vi er en aktiv del af den kristne kirke, og der ydes støtte lokalt, nationalt og internationalt primært til kristeligt børne- og ungdomsarbejde, diakonalt og humanitært socialt udviklingsarbejde eller andre værdige projekter.

Den støtte, der i dag ydes, er typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde eller i form af økonomiske donationer. Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, f.eks. loppemarkeder, genbrugssalg, udgivelse af julemærker, koncerter og kunstudstillinger, m.m.

I de fleste klubber starter klubmødet med et måltid mad. Derefter vil der typisk være et program strækkende fra foredrag, diskussionsoplæg, virksomhedsbesøg, naturoplevelse, til praktiske tiltag.

Klubbernes aktiviteter er typisk organiseret i udvalg, som foretager planlægning og arrangerer aktiviteten.

De fleste klubber optager både mænd og kvinder, nogle få kun mænd.

Læs mere om Y's Men Region Danmark her