Folkeskolereformen

I forbindelse med at udbyde læringstilbud i folkeskolen er det centralt, at KFUM og KFUK har et stærkt og gensidigt givende samarbejde med alle ansatte på skolerne.

Marts 2014

KFUM og KFUK er glad for, at foreningslivet med den nye folkeskolereform får mulighed for at tage et medansvar for børn og unges almene dannelse.

KFUM og KFUK vil arbejde tæt sammen med lærere, pædagoger og skoleledere gennem både udvikling og afvikling af vores læringstilbud, og ønsker i arbejdet med skolereformen at være en konstruktiv medspiller, der byder ind med noget andet end fagpersonalet.

kfum_og_kfuk_i_danmarks_holdning_til_folkeskolereformen-pdfLæs hele udtalelsen

Israel/Palæstina-konflikten

KFUM og KFUK i Danmark støtter KFUM og KFUK's verdensforbunds initiativer for fred og retfærdighed i Palæstina og Israel.

Vedtaget i 2002

Den voldelige udvikling af konflikten mellem Palæstina og Israel er en tragedie. I stedet for afvikling af den israelske besættelse og skabelse af fred, retfærdighed, ligeværd og håb for palæstinensere og israelere som middel til en fremtid for to folk i to stater, er der sket en militær optrapning.

Det er KFUM og KFUK's opfattelse, at livet er helligt, og at drab ikke kan forsvares, og at den primære årsag til voldsudgydelserne er den 35 år lange israelske besættelse. Volden er en konsekvens af besættelsen, og ikke omvendt.

Besættelse er vold

KFUM og KFUK i Danmark vil derfor arbejde for at den israelske besættelse af Gaza, Vestbredden og Østjerusalem ophører, og at Palæstinenserne får deres egen stat i disse områder, hvor Østjerusalem bliver Palæstinas hovedstad.

Vi vil fortsat arbejde for retfærdighed for de 5 millioner palæstinensiske flygtninge.
Vi støtter det arabiske fredsinitiativ og vi bakker op om FN’s resolutioner 194, 242, 338, 1397 og 1402.

Læs mere om vores engagement i Palæstina

Homoseksualitet

I KFUM og KFUK i Danmark er homoseksuelle på alle måder ligestillede med heteroseksuelle. Det gælder for alle, såvel medlemmer som ledere og ansatte. I fællesskaber og opgaver inden for KFUM og KFUK gør det ingen forskel, om man er homo- eller heteroseksuel.

Ud fra et kristent menneskesyn mener vi, at kærligheden i et homoseksuelt forhold er en gave fra Gud, som må værdsættes på lige fod med kærligheden i et heteroseksuelt forhold. Argumentet herfor er den kærlighed og respekt for det enkelte menneske, som vi møder, når vi læser Bibelen ud fra et helhedssyn.

Vi er bevidste om, at enkelte skriftsteder kan bruges som argument imod accept af homoseksualitet, men vi anser disse for at være historisk og/eller kulturelt betingede. Kærlighedsbuddet må være den målestok, alt måles på i et kristent fællesskab – uanset tolkning af enkelte skriftsteder.

I 2005 drøftede KFUM og KFUK's Hovedbestyrelse spørgsmålet om Bibelen og homoseksualitet. Af denne drøftelse fremgår det, at Hovedbestyrelsen ud fra et kristent menneskesyn og et bibelsk helhedssyn mener, at homoseksuelle er ligeberettigede som medlemmer, ledere og ansatte. I 2011 vedtog Hovedbestyrelsen en diskriminationspolitik, som også omtaler emnet, og hvorfra ovenstående formuleringer er hentet.

bibelsyn_og_homoseksualitet_2005-pdfSe Hovedbestyrelsens argumentation

bilag_02_diskriminationspolitik_i_kfum_og_kfuk_i_danmark-pdfSe KFUM og KFUK's diskriminationspolitik