I KFUM og KFUK samles vi på tværs af generationer, i aktiviteter og refleksion, og vi skaber blandt andet det trygge fællesskab igennem sjov og hygge, og der er altid plads til både knus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse, hvis der er behov for det.

KFUM og KFUK’s guidelines er som følger:

Børneattester

Vi indhenter børneattester hvert tredje år på alle frivillige og ledere, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 15 år, og som selv er mindst 15 år.

Hvis en person ikke har en ren børneattest, suspenderes denne person som leder og frivillig i KFUM og KFUK.

Læs mere om børneattester på politi.dk

Er du leder, kan du indsende børneattest her

Lejre og ture

I KFUM og KFUK tilstræbes det, at mindst 2 ledere af forskelligt køn er repræsenteret, når den lokale forening har børn og unge med på tur.

På enkelte ture vil der dog kunne forekomme kun at være en leder eller frivillig med.

Generel underretningspligt

Alle ledere i KFUM og KFUK er underlagt servicelovens generelle underretningspligt (se servicelovens §154).

Dette gælder mistanke om alle former for krænkelse af barnet. Fx seksuelle krænkelser, fysisk og psykisk vold.

Læs mere om underretning på brydtavsheden.dk

Seksuel lavalder

Den seksuelle lavalder er 15 år i Danmark, men i foreningsregi er det strafbart, at frivillige eller ledere indleder et forhold med unge under 18 år.

Kropskontakt, der ikke er i orden

Fysiske berøringer, der overskrider børnene og de unges grænser er ikke acceptabelt. Børnene støttes altid i at sætte egne grænser.

Det er altid de voksnes ansvar, hvis de ser, at et barns grænser overskrides.

Krænkelser mellem børnene

Opdages krænkelser mellem børn af enten fysisk eller psykisk karakter, er vi forpligtet til at handle på det og underretter forældrene og/eller andre relevante parter, afhængig af krænkelsens karakter.

Se eksempel fra vores kriseplan.

 

 

Sprogbrug

Ledere og frivillige i KFUM og KFUK taler sammen med respekt for hinandens forskellighed, både til hinanden og til børn og unge.

Vi tror på, at voksnes fællesskab former børnenes fællesskab.

Alle har et ansvar

Alle i KFUM og KFUK har altid pligt til at gå til den lokalbestyrelse, til hovedbestyrelsen eller til landsorganisationen, hvis de hører om, eller selv har mistanke om overgreb eller andre krænkelser.

Bestyrelsen har pligt til at tage alle henvendelser seriøst og reagere hurtigt og diskret på dem. Enhver begrundet mistanke om seksuelle krænkelser vil blive meldt til politiet.

Hvis en bestyrelse får en henvendelse, vil der blive taget kontakt til Landsorganisationen, som derefter inddrager og assisterer alle relevante myndigheder i sagen.

akutplaner-til-laminering-master-pdfSe eksempel på akut kriseplan