Obligatorisk børneattest for alle ledere

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. KFUM og KFUK har siden 2004 haft en obligatorisk børneattest for alle ledere og hjælpere med kontakt til børn og unge under 15 år.

Læs mere om børneattest på Politiets hjemmeside 

Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd

Hvem skal tjekkes?

Alle frivillige ledere og hjælpere, der er fyldt 15 år, skal tjekkes i Det Centrale Kriminalregister. Det gælder personer, der er sammen med børn under 15 år over længere tid. Det kan fx være bestyrelsesmedlemmer, ledere i klubber, lejrledere, køkkentanter, hjælpere ved årets loppemarked, forældre der kører de unge på weekendture osv.

Det er den enkelte foreningsbestyrelse eller lejrudvalgs ansvar at bedømme, hvem der skal tjekkes i de tilfælde, hvor man er i tvivl (fx køkkentanter).

En beskyttelse af de frivillige

At udfylde en børneattest giver ingen sikkerhed for, at der ikke sker overgreb, men vi kan finde ud af, om man har en straffet fortid omkring krænkelser - og så virker tjekket som en præventiv foranstaltning. Dermed kan der ikke sås tvivl om ledernes fortid.

Sådan får du en børneattest

Landskontoret står for at indhente børneattesten. Til Landskontoret oplyses navn, medlemsnummer og cpr-nummer på den person, som der skal indhentes børneattest på. Landskontoret anmoder herefter digitalt personen om en børneattest, og vedkommende skal logge på sin e-boks eller digitale postkasse for at acceptere, at KFUM og KFUK i Danmark kan få udleveret børneattesten.

Personen har 14 dage til at acceptere foreningens anmodning. Når Landskontoret har modtaget børneattesten, får personen samt lokalforeningsformanden en bekræftende e-mail om, at vi har modtaget børneattesten. Ifølge vores interne regler skal børneattesten fornys senest hvert tredje år.

Børneattest: Indsend CPR-nummer

Indsend dit CPR-nummer til Landskontoret her

Lederaftale

Bemærk, at alle ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med en lederfunktion desuden skal indgå lederaftalen. Lederaftalen sendes til formanden, som underskriver lederaftalen og indsender den til Landskontoret.

lederaftale-pdf

lederaftale-pdfFind lederaftalen her (pdf)

Det vigtigste er samværsregler

Hovedbestyrelsen understreger, at den vigtigste forebyggelse mod overgreb er gode samværsregler og en ansvarlig opførsel.

Der er der lavet et oplæg til alle foreninger og til udvalgene bag familielejrene med opfordring til at få diskuteret hvilke samværsregler, man vil arbejde efter.

Hent oplægget her