Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud

Det er ikke en selvfølge, at danske børn og unge kender til kristendommens grundlag og indhold. Derfor arbejder KFUM og KFUK på at give dem mulighed for det. 

Vi giver det kristne budskab en nutidig form, så det opfattes og giver mening for børn og unge i dag. 

Børn og unge skal mærke, Gud tror på dem

Troen næres af fællesskab. Vi ønsker, at børn og unge skal mærke, at Gud tror så meget på os mennesker, at han kom til verden for at frelse os.

Det mærker de, når frivillige ledere bruger deres fritid på aftener og weekender, fordi de vil dem noget. De mærker det gennem kammeraters venskab i klubben eller på lejren, eller gennem suset ved at være sammen på store festivaler og arrangementer.

Kristendomsprofil: 7 statements

KFUM og KFUK's kristendomsprofil beskriver gennem syv statements, hvordan KFUM og KFUK forstår det kristne fællesskab, og hvordan vi ønsker at være sammen.

Dig og KFUM og KFUK

digogogkfumkfuk.jpg

Dig, Gud og verden - I hænger sammen!

Trekanten i KFUM og KFUK's logo symboliserer kristendommens gudsbillede, menneskesyn og forhold til hele skaberværket.

Gudsbilledet udtrykkes gennem kirkens bekendelse:

  • Vi tror på Gud, himlens og jordens skaber.
  • Vi tror på Jesus Kristus, som er Gud midt iblandt og som giver sig selv for, at vi skal leve nu og i al evighed.
  • Vi tror på Helligånden, som gør tro, håb og kærlighed levende for os.

Menneskesynet fremhæver menneskets ånd, sjæl og krop som ligeværdige gaver fra Gud:

  • Ånden er den kraft, der gør mennesket levende.
  • Sjælen er menneskets personlighed.
  • Kroppen er vores biologiske krop med alle dens sanser.

Forholdet til hele skaberværket:

  • Gud har skabt os i sit billede  som sine medhjælpere og samtalepartnere.
  • Gud elsker verden, og du er en del af Guds mission: at hele og bevare verden.
  • Gud tror på dig. Han velsigner dig til at leve i ansvar over for skaberværket.

Dig og Gud

digoggud_kristendomsprofil.jpg

Tro på Gud - han tror på dig!

I KFUM og KFUK er fortællingen om Jesus Kristus i centrum, fordi han får os til at forstå, hvor uendeligt meget Gud elsker os. Det giver hver enkelt af os håb og glæde – og overskud og mod til at elske andre.

KFUM og KFUK skaber rum for, at børn og unge møder fortællingen om Guds kærlighed gennem sang, bøn, samtale, fællesskab og leg. Vi fortæller om Gud, så det bliver nærværende, at du kan hente hjælp fra Gud, lige netop til dit liv, som det er i dag.

Guds kærlighed gennem Jesus Kristus binder os sammen med både Gud og vores medmennesker.

Dig og dig selv

digogdigselv_TeensommerlejrSkåstrup_juli09.jpg

Du er værdifuld, som du er!

Nogle gange kan du føle dig udenfor, utilstrækkelig og forkert. Men du er alligevel værdifuld, som den du er, uanset fejl og mangler. Dem har vi alle.

I KFUM og KFUK lytter vi til Gud, der siger: ”Du er god nok, fordi jeg har skabt dig!”

Vi vil skabe rum for, at børn og unge kan lære at leve med, at de er uperfekte. Vi får gåpåmod, når vi mærker, at vi duer til noget og kan bruges til noget.

Alle mennesker er skabt i Guds billede og er uendeligt værdifulde.

Dig og os

digogos_TeensommerlejrSkåstrup_juli09.jpg

Vær dig selv - også sammen med andre!

Det er vigtigt, at du er ærlig over for dig selv. Men det er lige så vigtigt, at du ikke har nok i dig selv. Ingen kan undvære fællesskab.

Det ægte fællesskab er uden fordomme og er et rum, hvor vi er der for hinanden. Du vil opdage, at når du giver noget til et fællesskab, får du endnu mere tilbage. Vi fejrer også fællesskabet ved at tage del i gudstjenesten.

På den måde skaber vi rum for, at børn og unge oplever værdierne i et kristent fællesskab, hvor der også er plads til dem, der har svært ved at tro.

Gud vil, at vi lever i fællesskab, hvor vi lytter til og respekterer hinanden.

Dig og de andre

digogdeandre_TeensommerlejrSkåstrup_juli09.jpg

Forskellighed er en rigdom!

Vi ønsker en verden, hvor vi er bedre til at arbejde sammen og har større forståelse for hinanden. Det betyder, at der ikke kun er én måde at være kristen på, men mange forskellige. Forskellighed er en rigdom, så vi kan lære af hinanden. Ingen må være dommer over hinandens tro.

Verden har brug for, at vi bliver bedre til at leve sammen med alle vores forskellige interesser, religioner, evner, meninger og drømme.

KFUM og KFUK skaber rum for, at børn og unge kan se en udfordring ved, at vi har forskellige måder at leve og tro på. Selv om vi lever og tror forskelligt, har vi alle brug for fællesskabet med Jesus Kristus.  

Det er ikke meningen, vi skal være ens, men ét i troen på Jesus Kristus.

Dig og verden

digogverden_kristendomsprofil.jpg

Tag ansvar - og gør en forskel i verden!

Den kristne tro næres af et personligt gudsforhold. Samtidig rummer troen ansvar og pligter over for mennesker i nød. Vi skal gøre en indsats for at fjerne nøden.

Det gælder både i forhold til dem, der lider overalt i verden, og i forhold til din ensomme klassekammerat. Vi kan ikke redde hele verden, men vi tror, at hjælpen gør en forskel for de mennesker, den når ud til.

Vi skal leve ansvarligt i forhold til det øvrige skaberværk, så vi værner om jordens ressourcer og fremmer gode livsbetingelser for alle mennesker.

KFUM og KFUK skaber rum for, at børn og unge lærer, at det at elske medmennesket og Gud er to sider af samme sag. På den måde kan børn og unge gennem KFUM og KFUK tage ansvar og gøre en forskel, både i den store verden og herhjemme. 

Kernen i Jesu forkyndelse er, at du skal elske Gud, medmennesket og dig selv.

Dig og Bibelen

digogbibelen_kristendomsprofil.jpg

Bibelens fortællinger er en gammel kilde til nyt liv!

Bibelen er den bog, der fortæller kristne om Gud og hans historie sammen med menneskene. I Bibelen kan du finde inspiration og vejledning til dit liv.

Du kan finde svar på nogle af livets store spørgsmål. Du kan finde håb og trøst i mørke og fortvivlelse. En ny start gennem Guds tilgivelse. Bibelen kan læses igen og igen. Du udfordres til lige nu at koble dit eget liv sammen med Guds nærvær i verden.  

I KFUM og KFUK læser vi Bibelens budskab om Guds betingelsesløse og grænsesprængende kærlighed med Jesus Kristus som den røde tråd. Derfor kan du skelne mellem vigtigt og mindre vigtigt i Bibelen.

I KFUM og KFUK synes vi, at det er helt afgørende, at Bibelens fortællinger i dag gøres nutidige og nærværende, gennem moderne medier og i et sprog, der kan forstås af børn og unge.

Vi tror, vi får et bedre liv af at læse Bibelen.