Ynglingeforeningen i København

KFUM begyndte som ”Ynglingeforeningen i København” i sommeren 1878, hvor fem unge mænd fra Københavns Indre Mission begyndte at mødes i Sct. Johannes Kirke på Nørrebro.

Den 16. september 1878 på et møde med Københavns Indre Missions bestyrelse blev KFUM (Kristelig Forening for Unge Mænd) stiftet med 31 medlemmer.

Foreningen var i høj grad betinget af den industrielle revolution og bevægelsen fra land til by. KFUM’s succes afspejledes i, at KFUM i de første årtier af 1900-tallet omtaltes som den fjerde retning inden for Folkekirken. De andre tre var Indre Mission, grundtvigianismen og Kirkeligt Centrum.

”Kristelig Forening for Unge Piger” (KFUP, i begyndelsen kaldet ”Pigeforeningen”) blev stiftet den 28. november 1883, men i 1902 ændrede KFUP navn til ”Kristelig Forening for Unge Kvinder” (KFUK), da ordet pige blev forbundet med tjenestepige og derudover bragte foreningen sig ved navneskiftet i overensstemmelse med Young Women’s Christian Association (YWCA), som de indtrådte i samme år.

"At de alle må være ét"

Det teologiske grundlag for KFUM og KFUK's arbejde blev i vid udstrækning lagt af bevægelsens første generalsekretær Olfert Ricard (1872-1929). Han anså det som KFUM’s opgave at forstå og hjælpe, så ungdommen kunne udvikle sig til gode kristne og gode borgere.

Hermed grundlagde Ricard bevægelsens fokus på at tolke evangeliet ind i unge menneskers eksistens - ud fra deres problemstillinger.

KFUM og KFUK har igennem historien engageret sig i økumenisk arbejde, sådan som det ses ved KFUM’s første motto: ”At de alle må være ét”.

Derudover tog KFUM og KFUK del i de samfundsmæssige problematikker som eksempelvis kvindekampsarbejde og fredsbevægelser, da man i foreningen så samfundsansvar og diakoni som en naturlig del af det at være en kirkelig forening.

Ud af KFUM og KFUK voksede mange forskellige foreninger. Her kan bl.a. nævnes KFUM’s Soldatermission (1889), KFUM-spejderne (1910), De Unges Forlag (1914 - i dag Eksistensen), KFUM’s Sociale arbejde (1918), KFUK-spejderne (1919 - i dag De Grønne Pigespejdere (1919) og Unitas Rejser (1948).

Læs mere om de forskellige foreninger her

Sammenslutning af KFUM og KFUK

Indre Mission og KFUM og KFUK arbejdede fra begyndelsen tæt sammen, og KFUM og KFUK blev betragtet som Indre Missions ungdomsarbejde.

I 1976 slog KFUM i Danmark og KFUK i Danmark sig sammen til KFUM og KFUK i Danmark, hvorved foreningen blev omkring dobbelt så stor. Dog havde de to foreninger i lang tid arbejdet tæt sammen.

Den 12. december 1978 stoppede samarbejdet mellem KFUM og KFUK og Indre Mission efter uenighed om ansættelse af fraskilte i KFUM og KFUK.

En del af YMCA og YWCA

I dag har KFUM og KFUK i Danmark over 9.000 medlemmer fordelt på over 100 foreninger.

På verdensplan har YMCA vokset sig til verdens største ungdomsbevægelse med over 50 millioner medlemmer, mens YWCA betragtes som verdens største kvindenetværk.

KFUM og KFUK er en del af de globale fællesskaber i verdensbevægelserne, og børn og unge kan møde verden gennem vores aktiviteter og samarbejde med søsterorganisationer verden over. 

Vi har også fortsat stort fokus på børn og unge i Danmark. I vores foreninger er der året rundt masser af klubtilbud, distrikterne afholder hvert år sommerlejre, og på landsplan har vi store festivaler for børn, teenagere og efterskoler. For nu at nævne nogle af vores mange aktiviteter.

Historien fortsætter...

Bliv en del af den her