Formål

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Vision 2025

I 2012 vedtog KFUM og KFUK i Danmark denne vision:

”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv.”

Strategi 2016-18

Den store drivkraft i vores vision er, at KFUM og KFUK skal nå ud til nye medlemmer. Tyngdepunktet skal flyttes fra overvejende at fokusere på vores/foreningsmedlemmers egne behov til at fokusere på, hvordan vi samtidig kan dele frirum og fællesskab med børn og unge, der ikke før har kendt KFUM og KFUK's tilbud. Kun på den måde kan organisationen være relevant i fremtiden og leve op til sit formål.

For at nå frem til den situation, som visionen beskriver, må der tages en række skridt. Rejsen frem til 2025 bider vi over i mindre etaper på hvert to år. Hvert landsmøde vedtager en strategi for de kommende to års arbejde, som overordnet er styret af visionen.

Strategien for 2016-18 er delt i 4 hovedområder:

  • Lokale aktivitetsmiljøer
  • Østdanmark
  • Frivillighed
  • Større sammenhængskraft

strategi-2016-18-kort-pdfLæs hele strategien for 2016-18 her (pdf)

Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark

Vedtægterne for KFUM og KFUK i Danmark er formuleret i vores grundlov, som senest blev revideret i 2016.

grundlov-for-kfum-og-kfuk-i-danmark-2016-underskrevet-pdfHent Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark