KFUM og KFUK-bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet. De startede med kristent ungdomsarbejde, men snart så opmærksomme kirkefolk også behovene for andre tilbud.

Kirkefolkene tog KFUM og KFUK-tænkningen med sig ud i arbejdet. Ud på gaderne, ind i baggårdene, ud i skoven og på idrætspladserne – for at være dér, hvor behovet er, og hele tiden som levende hverdagskirke.

Læs mere om KFUM og KFUK's historie

Otte forskellige og selvstændige organisationer

I Danmark findes der otte selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. Organisationerne har hver sit speciale og løser vidt forskellige opgaver, men de bygger alle på et stort frivilligt engagement. De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark.

I dag er de selvstændige landsorganisationer med hvert sit speciale, med egne ledelser og egne økonomier. Men de vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt.

De otte organisationer er: