KFUM og KFUK-bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet. De startede med kristent ungdomsarbejde, men snart så opmærksomme kirkefolk også behovene for andre tilbud.

Kirkefolkene tog KFUM og KFUK-tænkningen med sig ud i arbejdet. Ud på gaderne, ind i baggårdene, ud i skoven og på idrætspladserne – for at være dér, hvor behovet er, og hele tiden som levende hverdagskirke.

Læs mere om KFUM og KFUK's historie

8 forskellige og selvstændige organisationer

I Danmark findes der 8 selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. Organisationerne har hver sit speciale og løser vidt forskellige opgaver, men de bygger alle på et stort frivilligt engagement. De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark.

I dag er de selvstændige landsorganisationer med hvert sit speciale, med egne ledelser og egne økonomier. Men de vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt.

De 8 organisationer er:

8_landsorganisation_kfumkfuk-pdfLæs om de 8 organisationer her (pdf)

(KFUM’s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel fusionerede den 1. januar 2014, men står i pdf'en angivet som to selvstændige organisationer).