Seneste årsberetning:

beretning-2018Årsberetning 2017-2018

 

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2015

Resultatet blev et overskud på kr. 87.896 inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. Efter henlæggelser og forretningernes resultat udgør resultatet et underskud på 367.592, hvilket er knap 1 mio. kr. bedre end budgetteret.

aarsregnskab-2015Se årsregnskabet for 2015 som pdf

Årsregnskab 2014

Årets resultat blev et overskud på den ordinære drift på 2.380.283 kr. inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater.

Indtægterne består af tre hovedposter:

  • Medlemsbidrag,
  • offentlige tilskub og
  • indsamlede midler.

Samlet set oversteg indtægterne budgettet med mere end 3 mio. kr.

Tilskud fra DUF samt øvrige indtægter er anvendt på følgende hovedområder:

  • Ansatte medarbejdere,
  • organisation og program,
  • administration og it-udgifter samt
  • internationalt arbejde.

Landsmødebeslutningen fra 2012 om at flytte sammen med FDF i Rysensteen og oprette fælles administration blev omgjort i 2014 på baggrund af en samlet økonomisk vurdering.

aarsregnskab-2014Se årsregnskabet for 2014 som pdf

Årsregnskab 2013

Resultatet for 2013 viser et overskud på 341.018 kr. efter regulering, hensættelser og resultat fra Unitas Rejser, der gav et overskud på 1,4 millioner kr. Før regulering, hensættelser og resultat fra Unitas Rejser var regnskabsresultatet negativt: -557.808 kr.

KFUM og KFUK kan notere en tilbagegang i antal medlemmer, hvilket har betydet mindre kontingentindtægter. KFUM og KFUK’s landsudvalg har haft færre udgifter end i 2012, hvilket først og fremmest skyldes, at udgifterne har været koncentreret omkring afviklingen af festivalen Wonderful Days i sommeren 2013.

It-udgifterne er blevet væsentligt lavere efter en række større it-investeringer i 2012.

aarsregnskab-2013Se årsregnskabet for 2013 som pdf

Årsregnskab 2012

Resultatet for 2012 kunne ikke holde de gode tendenser fra tidligere år, hvilket hovedsageligt skyldtes en nedgang i modtagne arveindtægter, så de samlede indtægter faldt med 1,6 mio. kr.

Herudover overgik forlaget Unitas Forlag til Religionspædagogisk Center (RPC), og KFUM og KFUK måtte afskrive et større beløb som tabt. En it-investering viste sig at koste flere midler end forventet, og dermed blev der et samlet underskud på 262.000 kr. Egenkapitalen er dog stadig sund og udgør over 16 mio. kr.

På Landsmødet i november 2012 blev en ny vision vedtaget:
”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv”.

Denne nye vision betyder samtidig en ny strategi, og implementering heraf betyder, at KFUM og KFUK i Danmark for de kommende år forventer et negativt resultat både i 2013 og 2014.

aarsregnskab-2012Se årsregnskabet for 2012 som pdf