Søg
annagundersen_verdensmaalsaften6.jpg

Vil I også ha' besøg af Anna?

I 2019 besluttede Landsmødet, at hele KFUM og KFUK skal arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Nogle foreninger er allerede i fuld gang, andre har brug for input og inspiration. Uanset hvor I er i processen, så vil frivillig, Anna Gundersen, hjælpe jer videre. Og hun kommer gerne ud til jeres forening!

(Foto: Charlotte Hyldgård Danielsen)

Det kan virke som en uoverkommelig opgave at komme i gang med at arbejde med hele 17 verdensmål. For hvordan udvælger man de verdensmål, der giver mest mening for foreningen? Og hvordan skal man omsætte dem til handling - på en god måde.

 

Gør noget godt for vores verden - og vores foreninger

Anna Gundersen har under sin uddannelse og som frivillig arbejdet meget med verdensmålene. Hun mener, at arbejdet med verdensmålene slet ikke behøver at betyde, at hverdagen bliver dårligere, og at man fravælger en masse, som man godt kan lide.

Tværtimod kan man se dem som en mulighed for at skabe noget sammen. Noget, som kan være sjovt og godt, og som knytter os tættere sammen med hinanden, andre mennesker, arter og naturen og giver os et bedre og mere meningsfuldt liv sammen.

 

Besøg i hele landet

Frem til marts måned her i 2020 vil Anna komme ud til lokalforeninger i hele landet og lave workshops om verdensmålene. KFUM og KFUK har modtaget en bevilling fra CISU, der dækker udgifterne ved projektet.

Hver enkelt workshop er designet til den forening, som hun skal ud til. For alle foreninger er forskellige - og har forskellige ønsker og behov, også når det gælder verdensmålene.

De foreninger, der ikke har tid til at sætte en aften af til en workshop, er velkommen til at kontakte Anna direkte og få rådgivning i telefonen eller på mail til at komme i gang (eller videre) med verdensmålene.

 

Besøg hos KFUM og KFUK i Ikast

Én af de første foreninger, som Anna har besøgt, er KFUM og KFUK i Ikast. Foreningen havde inviteret familie- og voksenklubber til workshoppen, og 30 voksne og børn (fra 8 år og opefter) troppede op.

Aftenen blev indledt med fællesspisning, og derefter lavede Anna en workshop i en times tid og afsluttede med kage og en andagt.

Foreningen ønskede, at Annas workshop skulle være en legende tilgang til verdensmålene med sjove aktiviteter, som både børn og voksne kunne være med til.

 

Annas aktiviteter i Ikast

Anna planlagde en aften til KFUM og KFUK i Ikast med 4 forskellige aktiviteter, som passede til de forskellige aldersgrupper. I løbet af den time, som workshoppen varede, kunne alle nå omkring to af aktiviteterne.

Den første aktivitet, som Anna tog med til Ikast, var nogle stofposer, som deltagerne kunne farvelægge og bruge til indkøb og gymnastik.Hensigten med den aktivitet var at opfordre til, at man kan bruge ting så mange gange som muligt.

Den anden aktivitet var Gæt og grimasser, hvor deltagerne skulle gætte forskellige sætninger fra hvert af verdensmålene. For eksempel: “Jeg har ikke råd til at købe nye sko”.
Under den aktivitet fik deltagerne et indblik i, hvad de forskellige verdensmål er.

Den tredje aktivitet var “Hvem har ansvaret”. Den gik ud på, at deltagerne blev stillet spørgsmål om, hvem der har ansvaret for ordentlige arbejdsvilkår, CO2-udledning, krig, fattigdom og så videre. Deltagerne gav deres mening til kende ved at række 1,2, eller 3 clips op i luften. I den aktivitet blev deltagerne tvunget til at tage stilling til nogle ting, man normalt ikke tænker så meget over, og det åbnede for en god snak.

Den fjerde aktivitet var en konkurrence med unfair regler. Den førte undervejs til store frustrationer, protester og forsøg på snyd, som efterfølgende ledte til en god snak om ulighed, uretfærdighed og hvordan dette relaterer sig til fred.

“Det er én ting at tale om verdensmålene, men at opleve det på egen krop gennem aktiviteterne giver en anden forståelse og gør det mere konkret og nærværende.” Citat fra deltager

Til sidst var der en opsamling, hvor man kunne lave en kontrakt med sin familie eller foreningen om, hvad man gerne vil gøre for at leve op til verdensmålene. Det kunne for eksempel være at cykle eller tage offentlig transport i stedet for at køre i bil eller at gøre en indsats mod mobning og drilleri.

Til slut holdt Anna en andagt, hvor hun bandt verdensmålene sammen med kristendommen: Hvorfor er det, at vi har et ansvar for at passe på hinanden og på vores verden, og hvordan det kan være svært altid at vide, hvad der er det rigtige at gøre og at handle derefter. Men at man i kraft af kristendommen er altid allerede elsket på trods af ens mangler.

 

Materialet kaldes Glocal Heroes

Anna sammensætter sine workshops med aktivitetsmaterialet Glocal Heroes. Aktiviteterne er udviklet på KFUM og KFUKs Efterskolefestival og Wonderful Days og af vores internationale samarbejde Y-Glocal.

Aktiviteterne kan I selv finde her.

Og I må meget gerne i jeres forening bruge det, justere og videreudvikle det, så det passer til jer og jeres behov.

 

Få besøg af Anna

Vil I også være glokale helte i jeres forening? Har I lyst til at implementere verdensmålene i jeres aktiviteter? Eller vil I gerne blive klogere på, hvad verdensmål er? Så kontakt Anna på mail.

Anna svarer meget gerne på spørgsmål, og hvis I ønsker det, kommer hun ud og laver en workshop om verdensmålene med jer.


Læs mere om Annas besøg her

 

Denne artikel er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union. Afsenderen af denne artikel er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s holdning.