Søg
DUF_delegeretmoede2016.jpg

Regeringen opfordres til at inddrage unge i klimadebatten

I weekenden afholdt DUF delegeretmøde, og her blev vedtaget en udtalelse, som KFUM og KFUK var med til at foreslå ang. en dansk ungdomsdelegat til FN's klimaforhandlinger.

KFUM og KFUK's forslag til udtalelse vedtaget

”Klimaforandringerne påvirker verdens fremtid og dermed også unges fremtid. Et ændret klima forandrer eksistensvilkåret for ungdommen i dag. Derfor bør unge sikres en klar stemme i debatten og have adgang til de politiske ledere, der træffer beslutninger om klodens fremtid.
I udkastet til Danmarks udviklingspolitiske strategi står der, at unge er værdifulde forandringsagenter, at verdens unge er vores alles fremtid, at de skal høres, inddrages og være med til at bestemme, hvordan fremtidens samfund skal formes.
Derfor er det naturligt, at unge er med, hvor beslutninger tages vedrørende klimaet.”

Sådan indledes den udtalelse, som KFUM og KFUK var med til at foreslå til DUF’s delegeretmøde, der blev afholdt den første weekend i december.

Udtalelsen blev vedtaget enstemmigt på nær én blank stemme. Det betyder, at DUF nu vil opfordre regeringen til at lade DUF udpege minimum en delegat til den officielle danske delegation til fremtidige FN-klimaforhandlinger.

Unge skal inddrages i beslutninger

Morten Stubkjær, der er medlem af KFUM og KFUK, var på talerstolen under DUF’s delegeretmøde for at motivere forslaget til udtalelsen.

Ifølge ham er en af hovedpointerne i udtalelsen, at når beslutninger berører unge, så bør unge også inddrages i beslutningstagningen.

”Det er naturligt, at vi i DUF arbejder for inddragelsen af unge i vigtige beslutninger, og DUF’s medlemsorganisationer har masser at byde ind med på klimaområdet! Der er allerede mange af os som aktivt arbejder med klimaproblemstillinger og har holdninger til, hvordan samfundet skal indrettes,” sagde Morten Stubkjær bl.a. fra talerstolen.

Deltagelse i COP22 dannede baggrund for forslag

I november 2016 var syv KFUM og KFUK’ere på inspirationstur til COP22, hvor de deltog som en del af YMCA's ”Camp Climate”.

Det er bl.a. inspiration herfra, der førte til forslaget om den udtalelse, der nu er vedtaget.

”I Marrakech til COP22 så vi fra KFUM og KFUK, at de unge, der var tilknyttet forhandlingerne fra bl.a. de nordiske lande, blev hørt og inddraget i debatter om klimaets problemstillinger. Det viser relevansen af unges tilstedeværelse,” sagde Morten Stubkjær fra talerstolen, inden udtalelsen blev vedtaget.

Morten Stubkjær håber, at udtalelsen kan være et stærkt signal til politikere og omverden om, at ungdommen har mod, lyst og vilje til at blive inddraget.

Forslagsstillerne sammen med KFUM og KFUK i Danmark var FDF og Det Danske Spejderkorps.