Søg
Olfertprisen_2014_vinderener.jpg

Olfertprisen 2016: Send din indstilling

De gode historier i KFUM og KFUK skal deles, og det gør vi bl.a., når Olfertpriserne uddeles til Landsmødet 2016. Her hylder vi de tiltag, der kan inspirere os andre i kategorierne ’Lokalforeningen’, ’Ildsjælen’ og ’Den nye idé’.

Olfertpriser uddeles på Landsmødet 2016

Landsmødet er en kærkommen lejlighed til at dele de gode historier i KFUM og KFUK, og en af måderne er uddelingen af Olfertpriserne. Her hyldes de gode initiativer, idéer og det frivillige arbejde blandt vores medlemmer.

Alle indstillinger gennemlæses af en jury bestående af KFUM og KFUK’s formand, næstformand og formændene for vores 5 landsudvalg. De vælger herefter at nominere 2–4 blandt indstillingerne i hver kategori.

I udvælgelsen af de nominerede, og hvem der i sidste ende modtager prisen, vil juryen lægge vægt på at baggrunden for prisen skal inspirere os andre i KFUM og KFUK til selv at gøre noget lignende.

Send din indstilling – deadline 25. september

Alle medlemmer, udvalg og lokalforeninger kan indstille til en Olfert.

Indstillingerne skal sendes via formularen nederst på siden senest den 25. september 2016.

Der er i år 3 kategorier, som der kan indstilles til:

Lokalforeningen

Denne Olfert gives til en lokalforening i KFUM og KFUK, der har gjort det særlig godt, og som har gjort det på en måde, der kan virke til inspiration for andre lokalforeninger og KFUM og KFUK i almindelighed.

Eksempler på begrundelser for indstilling:

  • Kontinuerligt arbejde med at udvide aktivitetstilbuddene for børn og unge.
  • Stærkt arbejde med at skabe synlighed om foreningen i by og lokalmiljø.
  • Har grebet aktuelle udfordringer i by og lokalmiljø, fx i forhold til flygtninge.

Ildsjælen

Denne Olfert gives til en person i KFUM og KFUK, som gennem sit arbejde inspirerer os andre til at yde en ekstra indsats, fortsætte vores engagement og til at tænke nyt.

Den nye idé

Denne Olfert gives til en person, lokalforening, klub, lejr e.l., som i de forgangne 2 år har tænkt nyt og inspirerer os andre til at gøre det samme. Det kan være en ny klubform, en ny aktivitet, et nyt forkyndelsesinitiativ eller en ny måde at skabe opmærksomhed om KFUM og KFUK i lokalområdet.

Det er ikke længere muligt at indsende forslag.