Søg
infri_kfumkfuk.jpg

Nyt introkursus for frivillige

In∙Fri er et nyt introkursus for frivillige i KFUM og KFUK. Kurset skal gøre det let for alle at være med til at gøre en forskel for børn og unge.

Velkommen til nye frivillige

InFri i et introkursus for nuværende eller kommende ledere og frivillige på alle niveauer.

Kurset er særligt henvendt til 16-26-årige, og er tænkt som et springbræt, der gør det lettere at blive frivillig i KFUM og KFUK.

“Med InFri vil vi gøre det lettere for alle at være med til at gøre en forskel for børn og unge i KFUM og KFUK. Som organisation har vi et solidt fundament i kristendommen, en stærk vision om at nå nye målgrupper og masser af åbne og kreative aktiviteter, men vi oplever også, at trinnet til at blive frivillig kan opleves højt,” siger Klaus Videbæk, formand for  Udvalget for Uddannelse og Udvikling, der står bag kurset.

Kurser med lokalt fokus

De første to introkurser bliver holdt den 16. september og 7. oktober i henholdsvis Midt- og Vestjylland og Østjylland.

“Vi har tidligere og vil også fremadrettet lave kurser forud for store events, men det er meget vigtigt for os, at lokalforeninger får den ledersparring og uddannelse, som de har brug for. Det er her, vi har den faste kontakt med børn og unge, og det er der, vores ledertalenter skal blomstre,” siger Klaus Videbæk.

Tilmeld dig In∙Fri: Vest

Tilmeld dig In∙Fri: Østjylland

Udbredes til hele landet

InFri er undervisning, men også en god mulighed for at danne foreningsnetværk på tværs i distrikterne.

I løbet af det kommende år er det planen, at introkurset skal tilbydes i hele landet.

“Vi håber, at InFri vil blive et helt fast element i udviklingen af lokale aktivitetsmiljøer og et godt redskab til at invitere nye til at tage del i KFUM og KFUK's arbejde og vision,” siger Klaus Videbæk.