Søg
Myanmardag i Aulum_foto: Karin Dalsgaard

Myanmar på skoleskemaet i Aulum

Den 8. april ventede der 300 elever fra Aulum-Hodsager Skole en noget anderledes skoledag. Frivillige fra KFUM og KFUK i Aulum, FDF og Silkeborg Højskole stod nemlig for undervisningen.

At være barn i Myanmar

0.-6. klasse på Aulum-Hodsager Skole kan nu fortælle forældre og venner om, hvordan det er at være barn i Myanmar.

Det fik de 300 elever nemlig et indblik i fredag den 8. april, hvor KFUM og KFUK i Aulum sammen med FDF og elever fra Silkeborg Højskole stod for undervisningen.

I løbet af skoledagen oplevede eleverne bl.a. at være taget til fange under et militærdiktatur, at rydde et areal for landminer og kæmpe mod kraftig monsunregn.

Aktiviteterne foregik rundt om i byen, bl.a. i KFUM Huset, og eleverne fik også prøvet at spise med pinde, bygge tømmerflåde og være til vandfestival.

En dag i foreningernes tegn

35 frivillige fra KFUM og KFUK i Aulum og FDF havde valgt at tage dagen fri for at sætte fokus på Myanmar.

Derudover deltog 11 højskoleelever og 2 lærere fra Silkeborg Højskole, der har beskæftiget sig med Myanmar, samt 6 efterskoleelever fra Nr. Nissum og Rydhave.

”Kombinationen af lokale medlemmer samt højskole- og efterskoleelever viste sig at være en fantastisk cocktail,” siger Hans Kærgaard fra KFUM og KFUK i Aulum, mens han samtidig roser formand for foreningen, Niels Kjær Nørgaard, for at have ydet en kolossal indsats.

Skolereform til grund for samarbejde

Det er et år siden, Aulum-Hadsager Skole inviterede de lokale foreninger til at indgå i et tættere samarbejde med skolen på baggrund af skolereformens indførelse.

En af intentionerne bag ’Den åbne skole’ er netop, at skolen åbner sig mod det omgivende samfund og inddrager foreningslivet i undervisningen.

KFUM og KFUK i Aulum tog imod skolens invitation, og med Myanmardagen fik de mulighed for at vise, hvad foreningen står for samt invitere 300 børn indenfor i foreningsbygningen.

Inspirationsmateriale stod sin prøve

At Myanmar skulle være temaet for dagen faldt helt naturligt, da landsorganisationerne KFUM og KFUK i Danmark og FDF i forvejen samarbejder om det internationale projekt Minglabar Myanmar fra 2014-18.

Hans Kærgaard ser koordineringen som den største udfordring, hvis et lignende initiativ skal lykkes andre steder. Han mener dog, at forudsætningerne er til stede:

”Inspirationsmaterialet fra de fantastiske folk i projektgruppen bag Minglabar Myanmar stod sin prøve i stor skala med glamour. Introduktionen til den enkelte post var så beskrivende, og de frivillige tog ejerskab,” fortæller Hans Kærgaard.

Familien Dalsgaard/Kærgaard fra Aulum har besøgt Myanmar for at opleve landet og møde de projekter, Minglabar Myanmar støtter. I videoen kan du komme med, når William, Filip og Albert får nye venner på et børnehjem lidt uden for Yangon i Myanmar.
Video: Henrik Helms