Søg
30153850743_44493996f6_k.jpg

Landsmødet har vedtaget ny formålsparagraf

Tre forskellige forslag til ny formålsparagraf er blevet diskuteret lørdag formiddag på Landsmødet. Det lykkedes at samle tilslutning fra 73 % af de delegerede til et af dem, som nu er vedtaget.

Ny formålsparagraf for KFUM og KFUK

KFUM og KFUK har i dag fået en ny formålsformulering, som blev vedtaget på Landsmødet:

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Forslaget var stillet af KFUM og KFUK på Frederiksbjerg og KFUM og KFUK i Aarhus Midtby.

Tre forslag stillet til nyt formål

Forud for Landsmødet var indsendt tre forslag til ny formålsparagraf, som blev motiveret fra scenen.

Først af næstformand Jens Christian Kirk på vegne af Hovedbestyrelsen, der bl.a. fortalte, hvorfor aktiviteter og fællesskaber er vigtige at have med i formålet:

”Hvis KFUM og KFUK skal lykkes, så er aktiviteter og fællesskaber ikke kun midler – de er en del af vores formål. Vi skal have fokus på modtagerne, og det vi vil med børn og unge.”

KFUM og KFUK på Frederiksbjerg og KFUM og KFUK i Aarhus Midtby havde stillet et forslag med en ændring i forhold til Hovedbestyrelsens forslag. Om det sagde Maja Nees:

”Formålsparagraffen skal være en sætning, som vi har med os i alt det, vi laver. Ordet oplevelse skal skrives ind, for det er det, vi skaber.”

Rune Hoff Lauridsen begrundede forslaget fra KFUM og KFUK-foreningerne i Aulum, Bording, Hammerum/Gjellerup, Ikast, Kølkær, Snejbjerg, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring og Vorgod.

”Vi vil lægge vægt på, at vi er afsendere som organisation i forhold til at fortælle om Gud, Jesus Kristus og Helligånd. Det skal være tydeligt, at vi vil noget, men også hvordan vi vil gøre det,” lød det fra talerstolen.

Se de tre forslag her

Debat om formulering i salen

Efter præsentationen af de tre forslag fik Landsmødets deltagere mulighed for at stille spørgsmål til forslagsstillerne.

Her gik en del af debatten bl.a. på ordet ’forkynde’ i formuleringen, som der er forskellige erfaringer med i foreningerne. Nogle steder opleves det som en positiv betegnelse, mens andre har erfaringer med, at målgruppen ikke kender ordet, eller at det skaber negative associationer.

Ved ’Brug din stemme’-bordet sad 30 deltagere i alderen 16-19 år, og herfra var der også kommentarer til forslagene.

”Det er vigtigt, at man kan forstå det, der står i formålsparagraffen og ikke skal have det forklaret. Det gør det lettere, når vi som den unge generation skal bære bevægelsen videre, at vi kan fortælle vores venner i skole og andre om KFUM og KFUK uden at skulle oversætte,” lød det fra ’Brug din stemme’-deltagerne.

Vedtaget med 73 % af stemmerne

Formålsparagraffen er en del af KFUM og KFUK’s grundlov, og det kræver derfor 2/3 af stemmerne at vedtage et ændringsforslag.

På Landsmødet er 180 delegerede, og forslaget blev vedtaget med 73 % af stemmerne.

Den nye formålsparagraf afløser den tidligere formulering, som blev vedtaget i 1998:

KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.
30700973711_b92e47990c_o.jpg
Maja Nees begrunder forslaget fra KFUM og KFUK på Frederiksberg og i Aarhus Midtby. 73 % stemte for forslaget, som dermed blev vedtaget. Foto: Daniel Langgaard