Søg
LM16_6beslutninger.jpg

Landsmødet: 6 vigtige beslutninger

I weekenden vedtog Landsmødets delegerede bl.a. en ny formålsparagraf, et velkomstmedlemskab og strategi for 2016-18.

Ny formålsparagraf for KFUM og KFUK

Forud for Landsmødet var opstillet 3 forskellige forslag til en ny formålsparagraf, og et af dem blev vedtaget med 73 % af stemmerne.

Forslaget var stillet af KFUM og KFUK på Frederiksbjerg og KFUM og KFUK i Aarhus Midtby.

KFUM og KFUK’s formål lyder nu således:

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Læs mere om vedtagelsen af ny formålsparagraf

Strategi med 4 fokusområder

KFUM og KFUK’s foreninger vedtog en strategi med 4 fokusområder, som de har forpligtet sig på de kommende to år.

Hovedbestyrelsen foreslog en strategi med 3 fokusområder på baggrund af input fra landsudvalg, lokale bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Derudover foreslog KFUM og KFUK i Skjern, Astrup og Rækker Mølle et fjerde punkt om større sammenhængskraft i KFUM og KFUK.

De 4 fokusområder i Strategi 2016-18:

  • Lokale aktivitetsmiljøer
  • Østdanmark
  • Frivillighed
  • Sammenhængskraft

Se Hovedbestyrelsens forslag til strategi s. 21 i Landsmøde-materialet

Se tilføjelsen fra KFUM og KFUK i Skjern, Astrup og Rækker Mølle

Velkomstmedlemskab med fælles kontingentsats

På Landsmødet blev vedtaget et nyt velkomstmedlemskab for unge under 30 år med fælles landsmødefastsat kontingentsats. Denne sats blev bestemt til at være på 125 kr. årligt, som medlemmet betaler til den lokale forening.

Velkomstmedlemskabet skal sikre en ensartet kommunikation om, hvad medlemskab af KFUM og KFUK koster, til nysgerrige, der gerne vil deltage på et af vores events.

Medlemskabet er dog ikke koblet op på deltagelse i et enkelt event, ligesom det ikke er tidsbegrænset.

Læs forslag om velkomstmedlemskab s. 26 i Landsmøde-materialet

Ingen ny lederaftale

På Landsmødet stemte de delegerede også om 2 forskellige forslag til en nye formulering omkring lederskab i KFUM og KFUK.

Der var oprindelig fremsat 3 forslag, men KFUM og KFUK i Aarhus Midtby og på Frederiksbjerg valgte at trække deres.  

60 % stemte for Hovedbestyrelsens forslag, men da der er tale om en Grundslovsændring, kræver en vedtagelse 2/3 af stemmerne. Der blev derfor ikke vedtaget en ny formulering omkring lederskab.

Se forslagene om lederskab her

16-års valgbarhed

Ungdommen var flot repræsenteret til Landsmødet. Således var der rekordmange ved ’Brug din stemme’-bordet. Hele 30 medlemmer i alderen 16-20 år deltog på denne måde, og de var også aktive i debatten.

Fremover får den unge aldersgruppe mulighed for at deltage i endnu højere grad. 16-års valgbarhed blev nemlig vedtaget med 99,4 % af stemmerne.

Det vil sige, at medlemmer fra 16 år og op fremover vil kunne vælges til Hovedbestyrelsen.

Ny hovedbestyrelse

Landsmødets delegerede valgte også en ny hovedbestyrelse, som konstituerede sig umiddelbart efter Landsmødet.

Formandskabet er uændret i forhold til den seneste periode, hvilket vil sige, at Henriette Lynderup Kirkeskov fra KFUK og KFUM’s Hovedforening er formand, mens Jens Christian Kirk fra KFUM og KFUK i Snejbjerg er næstformand.

Se hele den nye hovedbestyrelse her

Video: Highligts fra Landsmøde 2016