Søg
2019-01-22_11-18-12.png

Landsbevægelsen får nye IT-systemer

  Landskontoret har igennem det seneste år arbejdet på udvikling af nye IT-systemer til KFUM og KFUK. Den 4. februar går vi i luften med nyt medlemssystem, tilmeldingssystem, økonomisystem og lønsystem.

  Vores nuværende IT-systemer er gamle og trænger hårdt til udskiftning. Systemerne, vi har i dag, er de seneste år blevet stadig dyrere at vedligeholde og i visse tilfælde, hvor der har været opdateringer af systemerne fra leverandørernes side, har vores eksterne IT-konsulenter måttet opgive at udbedre fejl, som opdateringerne har medført.

  Du har som medlem bl.a. mærket det, når du har tilmeldt dig lejre og arrangementer, hvor du ikke altid har fået en tilmeldingsbekræftelse med det samme. Siden en opdatering af vores betalingsmodul Quickpay i efteråret 2017, har vi nemlig manuelt skulle hjælpe tilmeldingerne videre i systemet.  

  Det er utilfredsstillende og uholdbart, når vi på denne måde ikke kan stole på vores IT-systemer.

  De nye IT-systemer bliver nemmere at bruge. Du vil som medlem især mærke det, når du skal tilmelde dig et arrangement. Derudover bliver de nye systemer også billigere i drift end de gamle systemer.

  Det bliver anderledes

  Log-in ved tilmelding til arrangementer mv.

  Du har hidtil kunnet tilmelde dig arrangementer vha. medlemsnummer og fødselsdato. Fremover skal du logge ind med e-mailadresse eller medlemsnummer for at tilmelde dig et arrangement.

  Log-in er påkrævet for at du kan tilmelde dig arrangementer til medlemspris og for at få eventuelle tilskud fra lokalforeningerne.

  Det vil fremgå af hjemmesiden, hvordan du kan logge ind som medlem.

  Ikke-medlemmer kan fortsat tilmelde sig et arrangement uden at logge ind.

  Når du logger på systemet første gang, vil vi bede dig tjekke, at vores oplysninger om dig er korrekte. Du kan selv ændre din adresse i det nye system.

  Registrer pårørende

  Som noget nyt, er det muligt at registrere pårørende til et medlem i medlemssystemet.

  Registrering af pårørende tjener to formål:

  1. Foreningen kan finde kontaktoplysninger på børn, der deltager i KFUM og KFUK arrangementer, i medlemssystemet

  2. Du kan med dit eget log-in tilmelde alle de familiemedlemmer til en lejr, som du er registreret som pårørende til. Det betyder f.eks.  at hvis du er registreret som pårørende til dine børnebørn, kan du tilmelde dem til Bedsteforældre- og Børnebørnslejr via dit eget log in.

  Nye medlemmer har mulighed for at registrere pårørende ved indmeldelse.

  Nuværende medlemmer kan ikke selv registrere pårørende, men lokalforeningskasserere får adgang til det. Landskontoret har også adgang til at registrere pårørende.

  I løbet af marts opretter vi et link på hjemmesiden til et skema, hvor du kan skrive, hvem du gerne vil have tilføjet som pårørende, hvis du ønsker dette.

  Ændringer i overgangsperioden

  Landskontoret lukker d. 5. februar, hvor vi går over på de nye systemer

  Du kan ikke tilmelde dig arrangementer fra kl 15. d. 4. februar til kl 10 d. 6. februar.

  Kontingentopkrævning udsendes til alle medlemmer, der skal betale kontingent i foråret, d. 1. april.

  Gavebrevsopkrævninger bliver ikke sendt ud i februar og marts. I stedet opkræves månelige gavebrevsbidrag for februar og marts sammen med PBS opkrævningen for april. Det betyder, at gavebidrag opkræves for februar, marts og april på én gang.

  Eventuelle ændringer i forhold til det, vi har oplyst i dette Nyhedsbrev, vil vi løbende informere om på hjemmesiden.