Søg
Opdateret logo 2018

KFUM og KFUK får opdateret logo

  KFUM og KFUK i Danmark indgår et samarbejde med Norges KFUK-KFUM om grafisk profil. Det betyder, at KFUM og KFUK i Danmark fra september 2018 benytter det logo, som vores norske søsterorganisation allerede anvender. Samtidig får KFUM og KFUK’s foreninger adgang til webbaserede værktøjer, der gør det lettere at designe lokale logoer, flyers, plakater mv.

  Beslutningen om at opdatere logoet blev truffet på Hovedbestyrelsens møde i weekenden. KFUM og KFUK får en mere nutidig grafisk profil. Derudover vil der blive bedre værktøjer til produktion af materialer for lokalforeninger, samt øget adgang til logo-beklædning mv. Endelig vil en ensartet brug af logo i hele organisationen skabe en bedre branding og forhåbentlig en stærkere sammenhængskraft.

  Det nye logo har et mere markant fokus på trekanten og vil fungere bedre i grafiske materialer på såvel tryk som online. Logoet kan bruges i en flerfarvet version og i en hvid eller sort version på farvet baggrund. Se eksempler under artiklen.

  Dansk-norsk samarbejde om grafisk profil

  KFUM og KFUK i Danmark indgår et samarbejde med den norske søsterorganisation om brug af en samlet designlinje, som i fællesskab med nordmændene løbende vil udvikles til gavn for begge organisationer.

  Logoet, der snart tages i brug i Danmark, er udviklet af Norges KFUK-KFUM, som allerede har brugt det i to år.

  Formand for KFUM og KFUK i Danmark, Henriette Lynderup Kirkeskov, er taknemmelig for det gode tilbud fra Norges KFUK-KFUM, som man på flere områder gerne vil arbejde endnu mere sammen med:

  “Nordmændene og vi er enige om, at vi kan bruge hinanden meget mere, fordi vi har rigtig meget til fælles. Et nærmere indblik i deres nye grafiske profil har vist os, at den svarer bredt på vores behov i forhold til opdatering af vores egen grafiske profil. Nordmændene er villige til at dele det hele med os. Det er et generøst tilbud fra vores gode venner i Norge, som vi har sagt ja tak til.”

  I Norge er bogstavrækkefølgen anderledes, idet organisationen hedder KFUK-KFUM. Den grafiske profil vil blive overtaget 100 % bortset fra, at rækkefølgen på bogstaverne ændres i den danske udgave.

  Fælles logo kan tilpasses individuelt

  Samtidig med vedtagelsen af den opdaterede grafiske profil har Hovedbestyrelsen truffet beslutning om, at alle aktiviteter, der udspringer af KFUM og KFUK, fremover skal benytte KFUM og KFUK’s logo.

  Der bliver på hjemmesiden adgang til en designmanual, der klart og præcist definerer, hvordan den grafiske profil skal anvendes. Designmanualen skal følges af alle led i KFUM og KFUK for at skabe en tydelig og let genkendelig identitet over for dem, som er i kontakt med os.

  Man kan enten benytte logoet som det er, eller man kan skabe en individuelt tilpasset variant, der har et særligt udtryk. Der stilles et let tilgængeligt web-værktøj til rådighed, hvori man kan lege med farver, mønstre osv og designe udkast til egen logo-variant, som færdiggøres og godkendes af landsorganisationens grafiker. Se norske eksempler på dette under artiklen.

  Krav til brug af logo styrker sammenhængskraften

  I dag får stort set alle nye tiltag i KFUM og KFUK skabt egne logoer, der ikke har sammenhæng med KFUM og KFUK’s officielle logo. Det sker både i landsorganisationens aktiviteter - fx de store festivaler, kurser osv. - og det er ofte tilfældet, når KFUM og KFUK’s foreninger og distrikter starter nye aktiviteter i deres lokalområder.

  “Det er rent uudnyttet potentiale, at vi skaber så mange gode aktiviteter - eller subbrands, om man vil - som i deres grafiske udtryk ikke taler sammen og slet ikke er forbundet til KFUM og KFUK. Vi har brug for, at de, der bruger vores tilbud, kan se, at de bruger noget, der er en del af KFUM og KFUK. Vi har meget at være stolte af og stå ved”, siger formand Henriette Lynderup Kirkeskov.

  Generalsekretær Jørgen Kvist pointerer, at de nye retningslinjer for brug af logo gælder fremadrettet, men håber, at flere aktiviteter og koncepter, der allerede bruger et andet logo, vil være med:

  "Jeg er overbevist om, at den opdaterede grafiske profil er så god, at mange af vores eksisterende og stærke subbrands forhåbentlig hurtigt vil bruge den."

  En pakkeløsning med gode web-værktøjer

  Udover den designmanual, der følger logoet, stilles der flere nye værktøjer til rådighed.

  KFUM og KFUK’s frivillige får adgang til et webbaseret plakat- og brochureværktøj (Lucid Press). Herfra kan man ud fra skabeloner designe programmer, invitationer, plakater osv, som kan printes eller gemmes som pdf- eller billedfiler.  

  Det undersøges også, om medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark kan benytte Norges KFUK-KFUM’s webbutik “Triangelbutikken” til bestillinger af tøj og andre profilartikler. En del af de artikler, der allerede findes i webshoppen, har kun logoet, hvormed de allerede kan fungere i både Norge og Danmark. Andre artikler skal designes til de danske kunder (så navnene KFUM og KFUK står i den rigtige rækkefølge).

  Generalsekretær Jørgen Kvist er godt tilfreds med at spare KFUM og KFUK i Danmark for arbejdet med selv at udvikle både opdateret grafisk profil og tilknyttede værktøjer:

  "Det er en vigtig beslutning, som organisationer ofte bruger år og rigtigt mange penge på. Vi gør det lidt smartere, hurtigere, billigere og bedre. Norges KFUK-KFUM sparer os for meget energi og økonomi, som vi jo meget hellere vil bruge på indhold og aktiviteter for børn og unge. På en meget konkret måde ser vi her værdien af at være en del af en stor international bevægelse."

  Jørgen Kvist ser frem til øget samarbejde med Norge og håber, at nordmændene også vil kunne hente inspiration i Danmark.

  Norsk begejstring for samarbejdet

  Samhørigheden bliver også fremhævet af generalsekretær for Norges KFUK-KFUM, Øystein Magelssen, der udtaler:

  "Jeg er glad for den stigende kontakt, vi har haft mellem KFUK-KFUM i Norge og Danmark i de senere år. Vi oplever, at vi står hinanden nær, både ideologisk og strategisk. For få uger siden deltog vi med 25 børn og voksne på Børnefestivalen i Haderslev, og senest i januar havde jeg mulighed for at møde Hovedbestyrelsen på Nyborg Strand til gode og inspirerende samtaler om videre udvikling og vækst. At vi nu også skal sejle videre under ‘samme flag’, hilser vi velkommen! Våre erfaringer med logoet og den grafiske profil er udelt positive. Det har givet os en stærkere kollektiv organisationssammenhæng og gjort KFUK-KFUM tydeligere for omverden."

  Mere info følger

  Frivillige i KFUM og KFUK’s lokalforeninger og i landsorganisationen vil blive orienteret nærmere om det opdaterede logo.

  Logoet tages officielt i brug pr. 16. september 2018, som iøvrigt er KFUM og KFUK's 140 års fødselsdag.

  Har man på nuværende tidspunkt spørgsmål, er man velkommen til at kontakte organisationskonsulent Nicolai Diemer eller generalsekretær Jørgen Kvist.

  Se den norske designmanual som snart kommer i dansk version

  logoer01.PNG
  Logo i farver
  logoer02.PNG
  Logo i farver til foreninger og distrikter
  logoer03.PNG
  Logo i hvid
  logoer04.PNG
  Logo i sort
  skilteny.PNG
  Eksempel på skilte
  nuvlogoer2.PNG
  Eksempler på nuværende KFUM og KFUK-logoer, der ikke viser forbindelsen til KFUM og KFUK
  tologer.png
  Egne "aktivitetslogoer" kan med web-værktøj designes i stil med disse
  allborg.PNG
  Logo til "institutioner", fx SAMHuse
  tshirt.PNG (1)
  Eksempel på T-shirt
  troeje.PNG
  Eksempel på trøje (norsk eksempel, bogstavrækkefølgen bliver ændret)