Søg

Hovedbestyrelsen foreslår ny formålsparagraf til Landsmødet 2016

Formålsparagraffen er på dagsordenen, når KFUM og KFUK holder landsmøde til november. Hovedbestyrelsen har valgt at stille to forslag til Grundlovsændringer, hvor det ene omhandler en ny formålsparagraf og det andet en ny formulering om lederskab.

Forslag om ny formålsparagraf

Hovedbestyrelsen stiller til Landsmødet 2016 et forslag om en ny formålsparagraf.

Det sker på baggrund af den respons, der er indkommet i løbet af foråret, hvor ’Kristendom Til Tiden’ har været til debat i foreningerne.

”Formålsformuleringen er helt central i vores Grundlov, og det skal være en formulering, vi som bevægelse kan genkende os selv i, og som tydeligt fortæller, hvad vi arbejder for,” siger næstformand i KFUM og KFUK Jens Christian Kirk.

Fokus på børn og unges møde med den kristne tro

”Den nuværende formulering er ikke dårlig, men Hovedbestyrelsen mener, at den nye formulering passer bedre til tiden,” siger Jens Christian Kirk og uddyber:
”Med den nye formulering er fokus på, hvad vi vil med børn og unge, og det beskriver den arbejdsform, som altid har været kendetegnende for KFUM og KFUK, nemlig aktiviteter og fællesskaber.”

Endelig lægger Hovedbestyrelsen vægt på, at den nuværende formålsformulering kun nævner Jesus Kristus, mens det nye forslag rummer hele den treenige Gud.

Ny formulering om lederskab

Hovedbestyrelsen stiller også forslag til en ny formulering om lederskab.

Den nye formulering har til formål at tydeliggøre den forventning, der stilles til ledere i KFUM og KFUK om, at de vil arbejde for vores formål.

Se begge forslag fra Hovedbestyrelsen her

Ændringsforslag til Grundloven skal stilles senest 16. september 2016

Hovedbestyrelsens to forslag stilles som ændringsforslag til ’Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark’. Der kan ikke stilles ændringsforslag til Hovedbestyrelsens forslag.

Hvis man ønsker at stille et andet forslag til formulering af KFUM og KFUK’s formål, skal man stille et selvstændigt ændringsforslag til grundloven.

Ændringsforslag til Grundloven skal indsendes senest 7 uger før Landsmødet, hvilket vil sige den 16. september 2016.

Det skyldes, at alle foreninger skal have mulighed for at diskutere ændringsforslag til Grundloven på forhånd, så de delegerede kan tage af sted med et klart mandat på Landsmødet. 

Læs mere om Landsmøde 2016