Søg

Generalforsamlinger, stormøder og andet foreningsdrift i disse corona-tider

  Henstillinger, anbefalinger, forbud og vores adfærd i disse tider påvirker i høj grad hvordan vi driver forening.

  Fra Landsbevægelsen skal det derfor lyde: 

  • Udskyd ikke-afholdte generalforsamlinger på ubestemt tid, men hold gerne gang i de demokratiske overvejelser og forberedelser. 
  • Find gode og pragmatiske løsninger, hvor vedtægterne ikke har taget højde for den nuværende situation. - F.eks. hvis nye bestyrelser ikke er fuldtallige; lade siddende bestyrelse fortsætte lidt ekstra tid og lign.
  • Oprethold gode demokratiske principper og vedtægtsbestemmelser ift. beslutningsdygtighed, forretningsorden samt lige muligheder for at deltage, modtage informationer og give meninger tilkende.
  • KFUM og KFUK i Danmarks Grundlov følger ovenstående. Foreninger bedes dog stadig indsende (bestyrelses-)godkendte og reviderede regnskaber, samt indbetale organisationsbidrag.
  • Når verden normaliserer sig indkaldes der til ny generalforsamling, sådan at denne afholdes hurtigst muligt efter de ellers gældende vedtægter.

  Opstår der spørgsmål eller behov for at vende overvejelser kan I skrive eller ringe til Landskontoret.

   

  Tip: 

  Brug gerne Google Meet el. lign. online muligheder til at holde online bestyrelsesmøder, men da det egner sig bedst til møder i mindre kreds, er det ikke anbefalelsesværdigt til større møder.

  Find evt. yderligere inspiration til handlemuligheder i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes samling af råd om foreningsdrift under coronavirus