Søg
9D8A3245.jpg

Essens udgiver podcast

Fremover kan du dykke ned i kirkeåret med vores nye podcast. Podcasten er tilgængelig på Soundcloud, og kan snart høres på iTunes.

Denne podcast-serie handler om den såkaldte “kirkeårs-teologi”, som er den teologiske platform, alle Essens-materialer kommer til at afspejle.

På den måde er denne podcast et must for alle, der søger en dyb og sammenhængende forståelse af kristendommen.

Du kan allerede nu høre Episode 1, der er en introduktion til kirkeåret. Og på søndag udkommer næste afsnit.

Hvad er kirkeåret?

Kirkeåret er kirkens kalender, der består af alle årets søndage og helligdage. Hver dag i kirkeåret har nogle helt bestemte tekster fra Bibelen tilknyttet, og på den måde er hver søndag og helligdag et enkelt kapitel i én lang fortælling, som varer et år.

Man kan lidt forenklet sige, at hver søndag og helligdag svarer til en lille digtsamling, mens hele kirkeåret er en roman. Denne ét-år-lange fortælling, som mere præcist kaldes for tekstrækken, rummer en særlig teologi, og denne teologi er i fokus i denne nye podcast-serie.

Helt konkret vil hvert afsnit i podcast-serien i løbet af ca. 10 minutter gennemgå én søndag/helligdag ad gangen. Undervejs fremhæves de vigtigste pointer om dagens tekst, men der vil også indgå nogle overordnede perspektiver på, hvilke nye pointer, der træder frem, når bibelteksten ses i kirkeårets sammenhæng i stedet for Bibelens sammenhæng.

Den samme tekst kan nemlig have forskellige pointer, når den sammenhæng, den læses i, er forskellig.

Målet med podcasten

Formand for KFUM og KFUKs Kristendomsudvalg, Brian Jørgensen, fortæller:

“Ved at lave sådan en podcast-serie får vi på én gang et materiale, der som helhed gennemgår hele kirkeårets fortælling, men hvor hver enkelt afsnit samtidig kan bruges som en slags personlig andagt. Det er altså i udgangspunktet et undervisningsmateriale, men det kan samtidig også berige én trosmæssigt. De første afsnit bliver lanceret første søndag i advent, fordi det er nytåret i kirkeåret. Det er her, kirkeårets fortælling begynder forfra, og det har den gjort i tusindvis af år. Det synes vi, der er en flot symbolik i,” fortæller Brian Jørgensen i næste nummer af Markant.

Markant er vores magasin til medlemmer over 20 år. I hver nummer af Markant, kan du læse om Essens. Markant har blandt andet udgivet artiklen Essens er vores nye kristendomskursus.

Essens podcastserien fokuserer i særlig grad på den overordnede vision med Essens, som er at hjælpe frivillige i KFUM og KFUK med at finde et nuanceret ståsted i kristendommen.

Essens har desuden to delmål, hvor det ene er at formidle kristendom og dens relevans helt generelt, mens det andet delmål er at skabe forståelse for KFUM og KFUKs tilgang til kristendom. Podcast-serien om kirkeåret fokuserer på det første af de to delmål.

Du kan finde mere information om Essens på www.kfum-kfuk.dk/essens, hvor du også kan finde alle de andre materialer, som indtil nu er udkommet.

Tekstrækken

Præster vælger ikke selv hvilken bibeltekst, de prædiker over om søndagen. Det er bestemt på forhånd, og de forskellige tekster i løbet af kirkeåret kan findes i den såkaldte “Første tekstrække”, som også benyttes i langt de fleste kirkesamfund i verden; katolikker, ortodokse, anglikanere og en række protestantiske kirker, herunder altså også den lutherske danske folkekirke.

Som noget særligt har vi i Danmark to tekstrækker (i Tyskland har de hele syv!), men det er den første tekstrække, der er den oprindelige og ældste, mens den anden tekstrække blot supplerer og udbygger den første. De allerældste dele af tekstrækken kan spores helt tilbage til urkirken, mens Jesus’ disciple stadig levede.

Markant søger skribenter

Vil du skrive artikler til vores magasin for medlemmer over 20 år?

Vi søger nye medlemmer til Markant-redaktionen, der vil skrive artikler og være med til at udvikle magasinet.

Fremover vil Markant sætte større fokus på succeshistorier, rollemodeller og de gode reportager fra vores foreninger, frivillige og udvalg. Magasinet skal være et sted, hvor medlemmer bliver inspireret af hinanden på tværs af landet.

Læs mere her