Søg
45138980384_0f44591362_o.jpg

Drømme og ambitioner vokser ud af toårsmålene

  På blot ét år er toårsmålene blevet en fast del af KFUM og KFUK. Der bliver i dag arbejdet med målene i foreninger rundt om i hele landet, hvor de giver energi og skaber en fælles identitet.

  For et år siden stod Mathias Sebastian Rasmussen på scenen, da medlemmer fra hele landet mødtes på Landsmødet for at vedtage retningen for at KFUM og KFUK’s fremtidige arbejde. Mathias Sebastian Rasmussen havde fået ordet, for han var en del af den projektgruppe, der var med til at udvikle KFUM og KFUK’s toårsmål, som blev vedtaget på Landsmødet.

  “Jeg så et stort potentiale i, at vi i KFUM og KFUK fik sat ord på et fælles mål, som vi sammen arbejder hen imod. Toårsmålene har givet foreningerne en fælles identitet på tværs af landet,” siger Mathias Sebastian Rasmussen, formand for KFUM og KFUK i Odense.

  Toårsmålene består af tre mål for KFUM og KFUK’s arbejde med lokale aktivitetsmiljøer, frivillighed og sammenhængskraft. Arbejdet med at implementere toårsmålene blev skudt i gang på Landsmødet, og et år senere bliver der arbejdet med målene i hele landet.

  Et godt redskab

  Siden Landsmødet har Mathias Sebastian Rasmussen sammen med næstformand Andreas Lynge Petersen og resten af bestyrelsen i KFUM og KFUK i Odense arbejdet med at implementere toårsmålene i deres forening. Ifølge Andreas har Toårsmålene været et godt redskab for foreningen.

  “Toårsmålene er et redskab, der har givet os nogle konkrete ambitioner at stile imod. Det er godt at have noget at turde gå efter, så vi undgår at famle i blinde, men i stedet tør drømme stort,” siger han.

  Foreningens drømme handler både om at skabe relevante aktiviteter til børn og unge i Odense, men også om at udnytte de ressourcer og materialer, som andre foreninger, Landskontoret og KFUM og KFUK’s landsudvalg stiller til rådighed.

  “Toårsmålene lægger op til, at vi ikke kun tænker på vores egen forening, men inspirerer hinanden på tværs af landet. Vi er blevet bedre til at tænke fra lokalt til nationalt og tænke andre dele af organisationen ind i det, vi laver,” fortæller Mathias.

  Fælles identitet på tværs af landet

  Den gensidige inspiration mellem foreningerne er til at mærke på. Hvis en aktivitet er en succes i én forening, så er der ofte andre foreninger, der bliver inspireret til samme aktivitet. Det ses blandt andet med Børnehøjskolen, der er ved at starte op i flere byer. I KFUM og KFUK i Odense har de også oplevet at inspirere foreninger i andre storbyer til nye aktiviteter. Ungdomskoret Fællesklang startede i Aarhus og kom siden til KFUM og KFUK som et koncept i foreningen i Odense. Siden har Fællesklang spredt sig til København og Aalborg.

  “Det fællesskab, som de unge oplever i Fællesklang er helt særligt. De får følelsen af at være sammen om et projekt, hvor alle er velkomne uanset deres erfaring med korsang. Det fællesskab er ikke noget, vi kun skal holde for os selv i Odense, men det skal ud til alle,” forklarer Mathias.

  Når en aktivitet findes i mere end én forening, opstår der også nye muligheder for at skabe nye fællesskaber på tværs af landet. Det har Mathias og Andreas selv oplevet i deres tid som Ten Sing'ere, og i dag har de fokus på at give den oplevelse videre til andre børn og unge:

  “Når børn og unge går til en aktivitet i foreningen, har de en følelse af, hvordan fællesskabet er, og hvor fedt det er. Men når de kommer ud til et arrangement med jævnaldrende fra andre foreninger, så får fællesskabet nogle nye aspekter, og der opstår nye venskaber på tværs af landet,” fortæller Mathias.

  Udover at skabe nye lokale aktiviteter og øget sammenhængskraft på tværs af organisationen, har Mathias og Andreas også arbejdet med at styrke frivilligheden i foreningen. Det sker blandt andet ved, at bestyrelsen er ved at udarbejde en frivillighåndbog, der beskriver konkrete og afgrænsede opgaver, som nye frivillige kan løse.