Søg
COP22_Klimadelegationen.jpg

Børn og unge skal kunne høres i klimadebatten

Syv KFUM og KFUK’ere er netop hjemvendt fra Marokko. De har deltaget i YMCA's ”Camp Climate” i forbindelse med FN's klimaforhandlinger COP22. De tog afsted for at blive klogere på, hvad vi kan gøre i KFUM og KFUK for at modvirke klimaforandringerne og engagere danske unge i klimaindsatsen. Det handler nemlig om andet end politik.

De skæve konsekvenser

2016 bliver sandsynligvis det varmeste år i menneskehedens historie, og konsekvenserne af den globale opvarmning er mange overalt på vores jord:

  • Dobbelt så mange flygter på grund af klimaforandringer end krig,
  • stigende fødevarepriser rammer de fattigste
  • og kvinder betaler den højeste pris for indskrænket adgang til naturens ressourcer.

Der skal handling til for at bremse konsekvenserne, der rammer skævt socialt, økonomisk og menneskeligt. Sidste år i Paris nåede verdens lande til enighed om klimaaftalen, der skal bremse den globale opvarmning og mindske konsekvenserne af temperaturstigningen. Landene har de seneste 2 uger været samlet i Marrakech, Marokko, for nu at finde ud af hvilke tiltag, der skal til for at undgå, at jordens temperatur stiger med mere end to grader inden år 2100.

Syv KFUM og KFUK’ere tog med for at følge COP22 på sidelinjen og deltage i World YMCA's Camp Climate.

Empowerment opstår i klimaforandringerne

De truende klimaforandringer får verden over unge til at engagere sig på forskellig vis i klimakampen. For andet år i træk blev Camp Climate afholdt, hvor workshops om klimaindsatserne i YMCA over hele verden var temaet.

Klimaindsatserne består af alt fra lavpraktiske, energibesparende tiltag i de mange YMCA-bygninger til særlige ungdomsdelegater, Youth-delegates. De delegerede er unge YMCA-medlemmer, der tager del i FN-forhandlingerne som observatører, når de forskellige artikler i klimaaftalen forhandles mellem landene. Derudover sendes der fra de nationale regeringer også særlige ungdomsdelegater som en del af de nationale delegationer. 

Begge grupper delegerede har til opgave at bidrage til den demokratiske proces omkring klimaforhandlingerne og give unge en stemme i klimadebatten. Til forskel fra en del andre lande er der ikke tradition for i dansk sammenhæng at sende ungdomsdelegater afsted som observatører til forhandlingerne, hverken gennem KFUM og KFUK eller fra regeringens side.

Skal KFUM og KFUK nu blande sig i klimakampen?

Tiltagene mod klimaforandringerne handler om mere end politiske holdninger og økonomiske beslutninger.

KFUM og KFUK har en vision, hvor vi ønsker at afspejle vores kristne værdier i vores aktiviteter og forblive relevant for det samfund, vi er en del af. Derfor er vi forpligtet til at tage ansvar for det skaberværk, vi er blevet givet.

Ansvaret gør os derfor også forpligtet til at uddanne børn og unge i konsekvenserne af klimaforandringerne og give dem handlemuligheder til at gøre en forskel over for de massive udfordringer, en varmere jord bringer med sig.

Forslag til videre arbejde

Efter hjemkomsten udarbejdes derfor en rejserapport til Hovedbestyrelsen i KFUM og KFUK, hvor der indgår overvejelser om, hvordan KFUM og KFUK kan arbejde videre med at engagere børn og unge i klimaindsatsen.

Ligeledes har gruppen efter turen indsendt forslag om danske ungdomsdelegater til fremtidige klimaforhandlinger til behandling på det årlige delegeretmøde i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) den 3. december 2016.

COP22_Klimaminister.jpg
Under COP22 fik KFUM og KFUK's udsendte bl.a. lejlighed til at spørge Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt om, hvad den danske stat gør for at få unge repræsenteret til klimaforhandlingerne.