Søg

Besøg fra CVJM Berlin hos Vesterbro KFUM og KFUK

  I løbet af 2013 og 2014 har KFUM og KFUK på Vesterbro og foreningen CVJM Berlin knyttet venskabsbånd, udvekslet erfaringer og besøgt hinanden. Senest har seks berlinske venner været på visit i København.

  Vesterbro KFUM og KFUK deltager sammen med KFUM og KFUK i henholdsvis Esbjerg og Århus i pilotprojektet Lokal til Lokal.

  Dette er et pilotprojektet, som strækker sig over 3 år og har til formål at skabe venskabsbånd mellem danske lokalforeninger i KFUM og KFUK og internationale KFUM og KFUK-foreninger.

  Erfaringsudveksling og foreningsudvikling
  Hensigten med projektet er, at foreningerne skal udveksle erfaringer med hinanden og derigennem være med til at udvikle hinandens foreninger.

  Ligeledes er det formålet, at foreningen gennem samarbejdet med venskabsforeningen i udlandet vil blive mere relevant i lokalsamfundet. Dette er ofte en udfordring i storbyer med mange aktivitetstilbud til børn og unge.

  Det begyndte i foråret 2013
  I foråret 2013 besluttede Vesterbro KFUM og KFUK at medvirke i Lokal til Lokal. Der blev derfor sendt ansøgninger ud til spædende foreninger i både øst og vest i jagten på den helt rigtige internationale venskabsforening.

  Foreningen CVJM Berlin fra Tyskland svarede hurtigt tilbage med den glædelige nyhed, at de gerne ville have besøg af Vesterbro KFUM og KFUK, og at de synes, at LTL-projektet lød spændende.

  På forårstur til Berlin i 2014
  Vesterbros Lokal til Lokal-projektgruppe drog derfor til Berlin i marts 2014 for at møde denne potentielle nye venskabsforening og for at finde ud af, hvad et eventuelt samarbejde kunne bestå i.

  I Berlin blev LTL-projektgruppen præsenteret for CVJM Berlins aktiviteter for børn og unge, og de første spæde venskabsbånd blev etableret.

  Velkendte problemstillinger
  Begge foreninger delte blandt andet den yderst velkendte problemstilling i foreningslivet - at kunne tiltrække og ikke mindst fastholde medlemmer i en storby med diverse andre aktivitetstilbud.

  Vore foreninger matchede hinanden på flere fronter, hvorfor det også hurtigt stod klart, at der var grundlag for et besøg den anden vej.

  Vesterbro fik besøg af Berlin
  For nylig - den 18.-21. september - modtog Vesterbro KFUM og KFUK derfor besøg af seks medlemmer fra CVJM Berlin.

  Udgangspunktet var primært at få skabt kontaktfladen mellem foreningerne, hvorfor det sociale element fik stor prioritet.

  Programmet for besøget bestod derfor både af sightseeing samt besøg på blandt andet Hovedkontoret, Café K og Brorsons Kirke.

  For at foreningerne skulle få bedre kendskab til hinandens ønsker for samarbejdet, blev der endvidere afholdt en workshop. Workshoppen tog udgangspunkt i, hvad CVJM Berlin og KFUM og KFUK på Vesterbro kan få ud af at være venskabsforeninger.

  Fremtidigt partnerskab
  Dette gav anledning til en stor brainstorming af idéer og ønsker for et fremtidigt partnerskab samt en større forståelse af hinanden som foreninger. Flere spændende forslag kom på bane, herunder at vores foreninger skal besøge hinanden to gange årligt.

  Berliner-besøget mødte stor opbakning fra hele foreningen, samt en stor deltagelse fra foreningens medlemmer på diverse programpunkter.

  Det var skønt at se, at både tyskere og danskere mødte op med højt humor og udviste stort engagement for projektet. Vi betragter besøget som en stor succes, idet begge foreninger var motiverede, engagerede og åbne over for at lære af hinanden og ser stort potentiale i at være venskabsforeninger.

  Vesterbro tager til Berlin igen til marts 2015
  LTL-udvalget i Vesterbro KFUM og KFUK vil som opfølgning på besøget arbejde på en samarbejdsaftale med CVJM Berlin, hvori formålet og rammerne for samarbejdet fastlægges.

  Og allerede i marts 2015 tager Vesterbro KFUM og KFUK på besøg i Berlin. Denne gang vil Lokal til Lokal-udvalget være i følgeskab med medlemmer fra resten af foreningen, således at samarbejdet etableres fra forening til forening og ikke kun blandt udvalg og ansatte.

  Dette besøg ser vi meget frem til, og vi glæder os til at få udpeget, hvilke fokuspunkter, samarbejdet skal have. Forhåbentlig vil et samarbejde kunne forankres i begge foreninger og dermed fastholdes i mange år udover den periode, der er fastsat for pilotprojektet.

  Berlinerbesøg fejres med middag