Søg
lm14_stemmeplakat.jpg

6 medlemmer genopstiller til Hovedbestyrelsen

10 medlemmer skal vælges til Hovedbestyrelsen, når KFUM og KFUK afholder Landsmøde til november. 6 fra den nuværende Hovedbestyrelse har valgt at genopstille.  Fristen for at opstille er den 16. september 2016.

Valg til Hovedbestyrelsen

Der skal vælges en ny Hovedbestyrelse for en 2-årig periode, når vi afholder Landsmøde den 4.-6. november 2016.

I KFUM og KFUK bliver hele Hovedbestyrelsen valgt på én gang, og de udgør bevægelsens overordnede ledelse indtil næste landsmøde.

Hovedbestyrelsen består altid af 5 mænd og 5 kvinder, så der er lige mange af hvert køn.

De genopstiller

6 medlemmer af den nuværende hovedbestyrelse har nu meldt ud, at de genopstiller. Det er:

  • Henriette Lynderup Kirkeskov (nuværende formand), KFUM og KFUK’s Hovedforening
  • Jens Christian H. Kirk (nuværende næstformand), KFUM og KFUK i Snejbjerg
  • Jesper Bjørner Damgaard (nuværende kasserer), KFUM og KFUK i Aalborg
  • Maria Haahr Jensen, KFUM og KFUK på Frederiksbjerg
  • Maria Klaris Søgaard, KFUM og KFUK på Frederiksbjerg
  • Nina Frøjk Hansen, KFUM og KFUK i Aarhus Midtby

Ønske om kampvalg

Der mangler således minimum 4 nye hovedbestyrelsesmedlemmer, og det er et klart mål, at der opstilles så mange kandidater, at der bliver kampvalg om de 10 pladser i Hovedbestyrelsen.

Herudover skal desuden vælges suppleanter.

Deadline for at opstille den 16. september

Hjælp med at finde gode kandidater – stil selv op eller tip en ven.

Hvis du vil være kandidat til Hovedbestyrelsen, skal du udfylde en blanket, som gives til den forening, du er medlem af.

Foreningen skal så vælge dig som kandidat på en generalforsamling (eller ekstraordinær generalforsamling). Herefter skal foreningens formand indsende blanketten til Landskontoret senest den 16. september 2016.

Læs mere på www.kfum-kfuk.dk/lm16