Søg
nordvestjylland_efteraarslejr_faellessang.jpg

240 børn og ledere på efterårslejr i Nordvestjylland

Det summer af liv, og børnene er begejstrede. De er på Efterårslejr, som KFUM og KFUK i Distrikt Nordvestjylland afholder hvert år den første weekend i efterårsferien. Stedet er Nr. Nissum Efterskole.
”Det er en høne, jeg har hånden inde i …!”

Hønen, som drengens hånd er inde i, er halshugget, og den er på vej over bålet - men først skal den lige tømmes for indvolde. Spændende, om den bliver klar til at blive spist om lidt.

”Nak & æd” hedder den valggruppe, som drengen og de andre børn er med i. De har valgt mellem 12 forskellige valggrupper, som de nu bruger et par timer med.

Plads til både spændende oplevelser og stille leg

240 deltagere er med – fordelt på børn, unge og ledere, som alle er i fuld gang weekenden igennem på Nr. Nissum Efterskole, hvor lejren finder sted hvert år.

Skolen stiller velvilligt hele området – både ude og inde – til rådighed, så børnene kan få en masse spændende oplevelser, som tæller både de førnævnte valggrupper, sceneshow med sjov og latter, fortælling med bibelhistorier i børnehøjde, god tid til fritid med hoppeborg, gøglerting, boldspil og leg i hallen. Ja, listen er næsten endeløs, og så har vi endnu ikke nævnt den ellers så vigtige slikbod, hvor man må købe for 10 kr. – og senere igen for 10 kr. – men ikke mere.

Plads til den stille leg er der også, idet lejren har både brætspil og en stor kasse med LEGO-klodser, så man kan sidde stille og roligt og bygge, hvad man vil.

”Man er, som man er”

Temaet for lejren er ”Man er, som man er”, og når man kommer ind på lejren, mødes man af et stort spejlarrangement, som hurtigt bliver overtegnet med små fine sentenser, som børnene selv finder på. Det er f.eks.

  • ”Det er sjovt”,
  • ”Alle er gode til noget”,
  • ”Man skal ikke drille”,
  • ”Alle har et talent”,
  • ”Jeg har de bedste venner”,
  • og så en af de lidt mere passionerede: ”Sørvad er den bedste by”.

Unge ledere og ungledere

På lejren er der mange børn fra 1.-6. klasse, så derfor er der også mange ledere – og igen i år er vi velsignet med en stor flok unge ledere på ca. 18-25 år, som gerne giver en weekend til børnelejren og er med til at lave de mange sjove indslag på lejren.

På lejren er der også ca. 40 ungledere, som er 7.-9. klasses elever. På lejren får de lov til at afprøve det at være ledere/rollemodeller for børnene ved fx at stå poster ved et løb, stå i slikbod og holde i hånd på natløbet, så det ikke bliver for uhyggeligt for de mindste børn. Derudover får de lidt input til personlig udvikling og dannelse.

Som noget nyt har vi denne gang på lejren et fototeam, som består af fire unge. Disse sørger for, at børnenes oplevelser bliver foreviget, så når lejren er slut, kan både børn og forældre sidde hjemme og snakke om oplevelserne.

Børn og ledere klar igen næste år                              

Distrikt Nordvestjylland er geografisk et større område – helt fra Skive, Viborg over Vinderup til Sørvad og op til Thyborøn.

Den årlige efterårslejr er en aktivitet, som både børn, unge og voksne kan leve højt på længe.

Nr. Nissum Efterskole har allerede sagt ja til, at lejren igen næste år må finde sted der, så den gode tradition fortsætter.

nordvestjylland_efteraarslejr_hoene.jpg
En hånd i en høne – det var en af de udfordringer, børnene kunne prøve kræfter med på efterårslejren.
nordvestjylland_efteraarslejr_korthus.jpg
På KFUM og KFUK i Distrikt Nordvestjyllands efterårslejr var der god tid til at lege og spille – og løse opgaver i fællesskab.