1) Organisatorisk kompetence

Vi ønsker, at medlemmerne i KFUM og KFUK lærer at kunne planlægge og gennemføre aktiviteter for større eller mindre grupper med henblik på at afspejle og realisere organisationens værdier og formål.

2) Ledelses- og samarbejdskompetence

Vi ønsker, at medlemmerne i KFUM og KFUK lærer at indgå i fællesskaber på tværs af alder, køn, social baggrund, religion, kultur og etnicitet samt at stå i spidsen for en større eller mindre gruppe - herunder motivere, inspirere og lede samarbejdsprocesser.

3) Kristendomskompetence

Vi ønsker, at medlemmerne i KFUM og KFUK lærer at bruge sig selv og sin viden om den kristne tro i samspil og dialog med andre.

4) Demokratisk kompetence

Vi ønsker, at medlemmerne i KFUM og KFUK lærer at indgå og agere i beslutningsprocesser på et demokratisk grundlag og tilegne sig viden om de værdier, der knytter sig til demokratiet.

5) Formidlingskompetence

Vi ønsker, at medlemmerne i KFUM og KFUK lærer at kunne tilpasse og formidle et budskab til en nærmere defineret målgruppe.

6) Kommunikationskompetence

Vi ønsker, at medlemmer i KFUM og KFUK lærer at være nærværende og anerkendende i deres kommunikation med andre, og at være i stand til at håndtere og løse konflikter både i hverdagen og i tilspidsede situationer.

Alle seks kompetenceområder dækkes ikke nødvendigvis på hvert enkelt kursus, men gennem deltagelse på flere kurser, vil man kunne komme rundt om dem alle.