Søg
20160709-IMG_2559-Rieke_Poppe.jpeg

Tro som ståsted i FDF

Formålet med FDF er ”at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”, men hvad indeholder et sådant møde og hvilket ståsted vil det give? Det kan du få nogle svar på i denne klumme.

I FDF er mødet i centrum, både mødet hver uge i kredshuset med leg og friluftsliv og det særlige ”møde” mellem børn og mellem voksne og børn.

På landsmødet i november 2014 blev formålsparagraffen suppleret med en ambition, dvs. en fortælling om formålets virke. Ambitionen lyder:

”FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.”

Dette ståsted er baseret på 4 grundpiller eller værdier nemlig ”Relationer, Tro, Leg og Samfundsengagement”. Vi vil altså gerne møde børn og unge med disse fire værdier og give dem et ståsted at møde livet ud fra.

Et ståsted med tro

Kristendommen er vores udgangspunkt i FDF, og vi har tradition for at holde andagter og gudstjenester på lejre og til møder samt at samarbejde med folkekirken. I den senere tid har der i FDF været fokus på at skabe plads til tro og samtale om de store spørgsmål.

Med forkyndelsen på landslejren i 2016 var det store spørgsmål: "Hvad tror du selv?!", og særligt aftenandagterne lagde op til dette med særlige ”tankestartere”som de små grupper kunne sidde rundt om og tale ud fra omkring dagens ord.

Siden landslejren er der udviklet flere nye tankestartere og senest også samtalekort til ledermødet – dette er med til at klæde både ledere og børn på til at arbejde med troen på dialogisk vis.

Humanisme kontra kristendom

Udfordringen i FDF lige nu er, som jeg ser det, at få Gud endnu mere ind i det, for vi er rigtig gode til at møde børn og unge med de gode budskaber som næstekærlighed, tilgivelse og tillid og også at fortælle om dem med bibelhistorier.

Disse udmærkede humanistiske begreber kan dog blive endnu mere kvalificerede ved at få Gud med i det og vedat udvide repertoiret til også at indeholde de svære bibeltekster, så det ikke bliver så sort-hvidt. Nogle gange misunder jeg virkelig KFUM og KFUK's (tidligere, red.) slogan, jeg så på en plakat engang:

”Børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem.”

For kristendommen har så meget mere at byde på end gode budskaber, og jeg håber, at vi også i FDF kan være med til at vise børn og unge, at Gud tror på dem, og at de kan tro på Gud.

Læs mere om FDF og tro på fdf.dk/tro

Henrik Pedersen_20160713210928_DSC01949.jpeg
'Tankestartere' var med til at sætte snakken i gang under Landslejren i 2016. Foto: Henrik Pedersen

Del, spred og inviter andre