Søg
Udkliphøjskole2.JPG

Skolen for Mod

Hvor kan vi mennesker hente det mod, der giver os lyst til at leve livet? Og hvordan giver vi det videre til andre?

I 1958 udgav Nordisk Elektricitets Selskab en digtsamling i anledning af deres 50-års jubilæum. I digtsamlingen, Lyriske installationer, skriver Halfdan Rasmussen 13 digte, der er en skøn blanding af humor og eksistentialisme.

Sproget leger med elektriske begreber, som fx Noget om vekselstrøm, Noget om en hovedafbryder, Noget om lampefeber etc., og
Arne Ungermann har tegnet fine illustrationer til digtene. Digtsamlingen slutter af med Halfdan Rasmussens mere kendte digt Noget om kraft, der er en undrende tilgang til, hvad det er for en kraft, der ligger i os alle sammen, som driver os til at leve vores liv, og
naturen til at spire og gro.

Han skriver, at han tror, der ligger et barn dybt inde i alle levende ting, der gror, og han antyder en romantisk filosofisk tankegang om, at alt i universet hænger sammen, og alt har en ånd. Det kan man så være enig med ham i eller ej.

Jeg synes, det interessante er at forholde sig til, hvad det er for en kraft, der ligger i os alle sammen. Hvor kommer denne kraft fra? Hvordan bliver vi ved med at sætte strøm til den?

Den gamle højskoleforstander på Askov Højskole, Knud Hansen, har skrevet et stykke med overskriften Om at have mod til at leve. Her skriver han, at mod kan være mere end at klare en udfordring eller overskride en grænse. Han taler om et mere eksistentielt mod, der driver os til at leve vores liv til trods for de udfordringer og vilkår, livet giver os. Modet
til at stå ved sig selv og med Kierkegaards ord vælge sig selv, også når livet gør ondt og er
svært.

Hvor kan vi mennesker hente det mod, der gør livet værd at leve? Er det den naturlige iboende kraft, som Halfdan Rasmussen skriver om? Får vi modet fra andre mennesker, og de fællesskaber vi er en del af? Eller er det fra religionerne? Knud Hansen var teolog og
mente, at modet kan hentes i det kristne budskab om en barmhjertig og nådig Gud.

Jeg synes, det bliver rigtig interessant, når vi stiller spørgsmålet: Hvordan kan vi arbejde med dette mod? Hvordan kan vi give modet til at leve til andre?

På Aarhus Børnehøjskole arbejder vi med netop det mod – at give børnene mod til at leve. Man kan kalde os en skole for mod. På børnehøjskolen undrer vi os, som Halfdan Rasmussen gør i sit digt, over hvad det vil sige at være menneske, hvad livet er for en
størrelse, og hvordan verden hænger sammen.

Det gør vi ved at lytte til fortællinger, synge sange, fordybe os i faglige emner og tale med hinanden i et fællesskab. Vi udfordrer
hinanden til at være noget for andre i fællesskabet og til at engagere os for at skabe en bedre version af den verden, vi lever i. Vi forsøger at lave højskole for børn fra et folkekirkeligt ståsted.

Aarhus Børnehøjskole er en del af KFUM og KFUK i Danmark, som har 140-års fødselsdag d. 16. september 2018. KFUM og KFUK er en del af verdensbevægelsen YMCA, som i hele verden arbejder med at skabe Youth Empowerment. At skabe livsmod hos de børn og unge, som vi møder, og lære dem, at de kan gøre en forskel. En forskel ved at handle i det samfund og den verden, som de er en del af. At de kan være noget for andre i de fællesskaber de indgår i.

Det kræver kraft og mod. Og det giver mening hver eneste dag.

Del, spred og inviter andre