Søg
Hestlund_embrace

Kram verden!

Kan ’næstekærlighed’ være et fag på skoleskemaet? Ja, lyder det korte svar fra Hestlund Efterskole, som nu søsætter et initiativ, som vil sende eleverne ud for at omfavne alverden.

Ordet ’Embrace’ betyder at favne eller omfavne. Og det er lige netop, hvad Hestlund Efterskole gerne vil.

Vi har skabt et næstekærligt og omsorgsfuldt projekt ved navn Hestlund Embrace, som består af et fag for skolens 10. klasser og en række events, der sigter mod at gøre eleverne endnu bedre til at favne deres medmennesker både internationalt og i nærmiljøet.

Hestlund Efterskole vægter højt, at eleverne har vilje og lyst til at diskutere tro, værdier og livsanskuelse, til at være en del af fællesskabet – at være noget for hinanden. Med Hestlund Embrace bliver det fremover også en topprioritet at ’være noget’ for skolens omverden.

Walk the talk

Én ting er jo at snakke kristne værdier som næstekærlighed, omsorg for de svage og fællesskab med plads til og brug for alle. Noget andet er at prøve at udleve det i praksis. At forsøge at gøre en egentlig forskel for andre. Det gør vi nu med Hestlund Embrace.

Initiativet handler om det, der med et gammelt kirkeligt udtryk kaldes diakoni; altså en omsorgstjeneste, hvor man tager ud for at hjælpe mennesker, der har det svært på den ene eller den anden måde.

Indholdet i initiativet er delt op i en international del og en lokal del:

A. En rejse til Rumænien, hvor vi blandt andet skal hjælpe til på et børnehjem og besøge fattige roma-landsbyer. Her skal vi lave mad til børnene, holde en lille søndagsskole for dem og lege med dem.

B. Aktiviteter i årets løb i samarbejde med eksisterende, lokale initiativer, som hjælper svage grupper såsom hjemløse, flygtninge, ensomme ældre og børn fra udsatte familier. For eksempel kan det handle om at give en hånd med i køkkener på varmestuer, spille julemusik på plejehjem, deltage i samtalegrupper for sårbare unge med mere.

Hjælp til selvhjælp

Vi ønsker, at vores elever skal opleve, at deres hjælp virkelig er noget værd – og at når de giver til andre, får de noget igen.

Forhåbentlig vil Hestlund Embrace så nogle frø i dem, som kan vokse til noget smukt i de kommende år.

Læs mere på www.hestlund.dk

Del, spred og inviter andre