09.30-10.00

Velkomst og formiddagskaffe

10.00–14.00

Frederik Fredslund Andersen: Hvad er god og konstruktiv Feedback?

Frederik har arbejdet med kommunikation og udvikling i foreninger igennem en årrække i bl.a. det private konsulentfirma Attractor, og er nu ansat i DUF,
Dansk Ungdoms Fællesråd, med ansvar for ledelse og organisationsudvikling. Han er medforfatter til bogen ”Professionelle samtaler”, der udkommer på
Dansk Psykologisk forlag i marts 2018.

Han deler emnet op i 3 områder:

  1. Hvordan giver jeg feedback? - Fokus på det sproglige.
  2. Hvad er den gode kontekst for feedback? - Tid, sted, relationer og hvad siger man?
  3. Hvordan skaber vi en feedback kultur i vores forening? - Fokus på foreningskultur og god kommunikation.

Der vil selvfølgelig være frokost undervejs.

14.00–15.30

Administrationschef Hanne Roj-Larsen og udviklingskonsulent Dorte Hougaard Madsen:

Til og fra Landsorganisationen og mellem de enkelte arbejdssteder. Om alt hvad I har brug for at vende med hinanden og med landsorganisationen.

Kaffepause undervejs

15.30–16.00

Kvistens corner: Diverse fra generalsekretær Jørgen Kvist.

16.00-16.15

Afrunding og tak for i dag.

Pris:

400 kr. for de første 4 pr. arbejdssted. Derefter gratis.

Prisen er et udtryk for, at vi prioriterer kurset rigtig højt, da det ikke dækker de faktiske udgifter for dagen. Vi håber, I vil kvittere ved at bakke op om dagen.

Vi håber, at I vil se det som en forkælelses- og takkedag for jeres indsats.