Teaterstykke på film

MODSPIL er et teaterstykke, som handler om en konflikt mellem de to drenge Dragan og Oliver. Konflikten ses fra begge drenges perspektiv og viser, hvordan en situation kan opfattes helt forskelligt, afhængigt af øjnene, der ser.

KFUM og KFUK har sammen med Karavane indspillet teaterstykket som video, som I nu kan vise hos jer lokalt, hvis I blot har en projektor og et lærred. Stykket varer knap 45 minutter.

I kan gratis logge på nettet og afspille videoen.

Oplæg til foreningsaften eller gudstjeneste

KFUM og KFUK har udarbejdet forslag til, hvordan I efterfølgende kan arbejde med temaet i teaterstykket, fx til en foreningsaften eller som en gudstjeneste for minikonfirmander.

Det er afgørende, at vi ikke er berøringsangste for at åbne op for konflikttemaer for børn. At tale om det kan kun være bedre end at være overladt til sig selv i skolegården midt i alle konflikterne.

Af sagens natur er det derfor vigtigt, at børnenes forældre deltager. Børnene skal desuden minimum gå i tredje klasse.

Styrker børn og unges handlemuligheder

MODSPIL er et projekt, som kan bruges lokalt og bygge bro mellem kirke, lokalforening og skolen.

Det er et projekt, der passer perfekt ind i KFUM og KFUK's vision om at give børn og unge livsmod og handlemuligheder - ikke kun åndeligt, men som hele mennesker i de fællesskaber og relationer, de indgår i til dagligt. På engelsk: Empowering.

Teaterstykket handler om en konflikt mellem to drenge, som ender helt galt, fordi de ikke magter at tale med hinanden om deres konflikt.

Vi vil således med dette projekt gerne hjælpe børn med at finde nye handlemuligheder og nyt mod på livet i de konfliktsituationer, som de står i til daglig.