Lokale frivillige "adopterer" en konfirmand, som de mødes med privat et vist antal gange, for at give konfirmanden et indblik i deres personlige tro og praksis omkring kristendom. Der kan også indgå mere bundne opgave som fx at beslutte, hvad der skel bedes for under næste gudstjeneste, eller en samtale om, hvad fik med sidste gudstjeneste.

KFUM og KFUK har udviklet en vejledning med åbnende spørgsmål til disse samtaler, som en hjælp til at sætte rammen for samværet med konfirmanderne.