Skab synlighed med populær aktivitet

Ønsker I synlighed ved byfesten eller en populær aktivitet ved sommerlejren, kan I få KFUM og KFUK's hoppeborg ud til jeres forening.

KFUM og KFUK har 2 hoppeborge med base i henholdsvis Ikast og Valby, hvorfra de som udgangspunkt skal hentes og afleveres.

Husk tilladelse

Skal hoppeborgen opstilles på offentlig grund, skal I indhente tilladelse fra den politikreds, du/foreningen hører under.

Søg om tilladelse via blanket på Politiets hjemmeside

Du skal sende en kopi af tilsynsbogen, inspektionsrapport (der er kun på den i VEST), forsikringspolicen samt dokumentation på, at forsikringen er betalt.

MED MINDRE det er hos Midt-Vestjyllands politikreds, så er det nok med Navn og ID-nr. på hoppeborgen, da de allerede har vores dokumenter liggende.

Dokumenterne kan findes på Google Drev (kræver login)

Læs mere om opsættelse af hoppeborge på offentlig grund på retsinformation.dk

Se, om hoppeborgen er ledig

Se kalender for hoppeborgen, om den er ledig

Bemærk, at der er to hoppeborge (Vest og Øst).

Går noget i stykker?

Det er vigtigt, at du fortæller, hvis noget er gået i stykker, så den næste, der skal låne hoppeborgen, ikke pludselig står med en ubrugelig hoppeborg og skuffede børn. På den måde har vi mulighed for at reparere den, inden den skal bruges næste gang.

Du hæfter ikke, da vi er dækket af forsikringen.

Bestil hoppeborgen