Målgruppe:

Børn mellem 6 og 12 år – primært piger. Nogle foreninger har også god succes med at Y-Design for 7.-9. klasse.

Lederressourcer:

Ledere, der har interesse og evner for kreative aktiviteter.

Ledere med øje for fællesskabet og det enkelte barn.

Ledere, der kan formidle kristendommen på en relevant måde.

Lokalitet:

Lokaler med god bordplads til det enkelte klubbarn. Gerne indrettet med alle mulige materialer og modeller, så det inspirerer børnene til kreativitet.

Tidsramme:

Min. 1½ time.

Økonomi:

Der kan være nogle opstartsomkostninger til symaskiner, stof, garn, farver og andre materialer, så lokalet fremstår inspirerende og indbydende.