UdviklingsPuljen støtter projekter/aktiviteter ud fra følgende kriterier:

  • Opstartsstøtte til nye tilbud, herunder specielt aktiviteter for og med børn og unge under 30 år. Opstartsstøtte kan omfatte en flerårig periode.
  • Kvalitetsudvikling af eksisterende arbejde med henblik på at øge antallet af brugere og medlemmer, specielt aktiviteter for børn og unge under 30 år og/eller i nye målgrupper.
  • Initiativer, der falder inden for de indsatsområder, der er vedtaget på Landsmøder.
  • Initiativer, som styrker børn og unges livsmod og handlemuligheder i enten trosliv eller samfundsliv.
  • Udviklingspuljen er en intern KFUM og KFUK pulje, der alene støtter KFUM og KFUK aktiviteter. Ansøgninger fra andre organisationer vil ikke komme i betragtning.

UdviklingsPuljens bestyrelse