Tilskud til internationale aktiviteter

KFUM og KFUK har et årligt budget på ca. 1,5 mio. kroner, som fordeles hvert år til internationale projekter, samarbejder og uddannelse, der retter sig mod at:

  • Skabe internationale tilbud, hvor nye målgrupper møder YMCA og YWCA-netværket.
  • Skabe synlighed omkring vores globale fællesskaber og gøre dem lokalt relevante.
  • Styrke det globale netværk i YMCA og YWCA.

Midlerne kan bl.a. søges af projekt- og arbejdsgrupper, foreninger, uformelle grupper der arbejder med Landsorganisationens initiativer og i princippet også enkeltpersoner, men der er ikke tale om rejsestipendier.

Det vægtes i fordelingen af midlerne

KFUM og KFUKis Udvalg for Globale Fællesskaber administrerer landsorganisations internationale midler.

Udvalget vægter i vurderingen af de indkomne ansøgninger, i hvilken grad ansøgningen bidrager til den overordnede strategi i udvalget samt KFUM og KFUK’s vision 2025 på det internationale område.

Konkret betyder det, at der lægges vægt på:

  • I hvor høj grad det globale netværk med YMCA and YWCA-partnere styrkes.
  • I hvor høj grad nye målgrupper får kendskab til KFUM og KFUK’s globale netværk.
  • I hvor høj grad lokalt ejerskab i Danmark for det internationale engagement udvikles.

Ansøgning til budget:

Ansøgningsfristerne for ansøgning til Udvalget for Globale Fællesskaber:

  • 1. august: Ansøgningsfrist for nationale ansøgninger (udvalg mv).
  • 1. september: Ansøgningsfrist for lokale ansøgninger (lokale foreninger, grupper mv.).

I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 4 uger efter ansøgningsfristen.

Afrapportering:

Såfremt jeres ansøgning imødekommes, forventer udvalget for Globale Fællesskaber, at I senest 1 måned efter projektets afvikling leverer en afrapportering inkl. regnskab til udvalget.

Til dette formål bedes I gøre brug af skemaet for afrapportering.