Kommunen støtter

I de fleste kommuner kan foreningens kasserer søge kommunen om op til 75 % refusion af udgifterne til lederuddannelse. Snak derfor med din kasserer om mulighed for at få støtte ad denne vej.

Snak med din foreningsformand

Da kurser og lederuddannelse er en fremtidssikring af KFUM og KFUK (uden ledere er der ingen KFUM og KFUK i fremtiden), vil de allerfleste foreningsbestyrelser gerne støtte foreningens ledere i at komme på lederuddannelse. Snak derfor med din foreningsformand.

Y's Men

Støtter kommunen eller foreningen ikke, kan du kontakte din foreningsformand og høre om vedkommende kan hjælpe dig med at kontakte den lokale Y's Men's klub.

Menighedsråd

Det er også en mulighed at søge penge fra dit menighedsråd til lederuddannelse. Snak med din foreningsformand eller et medlem af menighedsrådet, du kender.

KFUM og KFUK's uddannelsespulje

Uddannelsespuljen giver tilskud, hvis nedenstående kan opfyldes:

  • Du kan anskueliggøre, at forening eller distrikt ikke har mulighed for at give tilskud.
  • Skriv en motiveret ansøgning på maks. en A4-side, hvor du beskriver, hvorfor du gerne vil deltage på kurset, hvad du forventer at få ud af kurset, samt hvordan kurset kan bidrage til dit fremtidige frivillige liv og engagement.
  • Søges der til kurser uden for KFUM og KFUK, skal den tillærte viden deles med Udvalget for Uddannelse og Udvikling. Hvordan dette sker aftales i de enkelte tilfælde.

Ansøgningen stiles til uu@kfum-kfuk.dk - og behandles af formanden for Udvalget for Uddannelse og Udvikling og den tilknyttede konsulent.

Tilskud fratrækkes automatisk

Foreningernes tilskud bliver automatisk fratrukket det beløb, du skal betale, når du tilmelder dig her på hjemmesiden.

Når du begynder din tilmelding og har tastet dit medlemsnummer (eller valgt at oprette dig som nyt medlem i en lokal forening), kan du se, om der gives tilskud. Kontakt evt. din forening, hvis du vil vide, om et tilskud mangler at blive lagt ind i systemet.