Er jeres forening klar?

Et foreningsudviklingsforløb varer cirka fra august-april og begynder med et opstartsmøde, hvor alle foreninger og distrikter, som skal i gang med foreningsudvikling samles og gennemgår et fælles opstartsforløb.

I løbet af perioden vil foreningen få tilknyttet to udviklingskonsulenter, som guider foreningen igennem udviklingsforløbet. I vil løbende i processen få kompetencer til at skabe og gennemføre netop de aktiviteter, som I finder relevante for jeres forening/distrikt – i jeres lokalområde.

Den næste omgang af foreningsudvikling er i efteråret 2016. Den overordnede ramme er denne gang 'satellitter', hvilket vil sige, at der er særligt fokus på at hjælpe de foreninger, der ønsker at starte ting op, hvor de ikke i forvejen er. 

Der er en række krav I skal opfylde for at deltage:

 • I skal samle en styregruppe på mindst tre personer, som vil være drivkræfter i forløbet.
 • I skal være klar til at blive udfordret på jeres aktiviteter og holdninger.
 • I skal have lyst til at udvikle relevante aktiviteter for børn og unge.
 • I skal arbejde med inspiration i KFUM og KFUK's Vision 2025.
  Læs om Vision 2025

I skal  have fokus på:

 • Nye målgrupper
 • Nye aktiviteter
 • Nye samarbejder/partnerskaber
 • Flere frivillige

Eksempler på projekter

Mange foreninger er allerede i fuld gang over hele landet og meget forskellige aktiviteter er blevet til via et foreningsudviklingsforløb, fx:

 • Legestue for 0-3-årige i samarbejde med den lokale kirke i Aakirkeby (KFUM og KFUK på Bornholm).

 • Musicialforløb som en del af konfirmandforløb for konfirmander i Rønne, i samarbejde med den lokale kirke (KFUM og KFUK på Bornholm).

 • Udvikling af ”multikristent hus” i Hillerød med ansættelse af lokalkonsulent og i tæt samarbejde med de lokale kirker (KFUM og KFUK i Hillerød).

 • Minikonfirmandevent i Roskilde (KFUM og KFUK i Roskilde).

 • KFUM og KFUK i Vesterbro laver konfirmandlejr.

 • KFUM og KFUK i Vejles unge har lavet en teenklub, som styres med og af unge.

 • KFUM og KFUK i Varde har startet en børneklub, hvor et par unge ledere laver mad i fællesskab med børnene.

 • KFUK og KFUM's Hovedforening i København arbejder med aktiviteter og tiltag ift. den nye skolereform.

 • Vesterbros KFUM og KFUK laver Local 2 Local-pilotprojekt i samarbejde med foreningsudvikling og Udvalget for Globale Fællesskaber - og samarbejder med en lokalforening i Berlin.

Hvordan kommer foreningen/distriktet i gang?

Har I lyst til at udfordre bestyrelsen, så har foreningsudvikling udviklet et fikst og færdigt powerpoint, som I selv kan tage fat på.

Hent Powerpoint-materialet her

I kan også hente ansøgningsskemaet og bruge det til en debat i bestyrelsen.

Hent ansøgningsskemaet her (åbner i Word)

Ansøgningsskemaet skal efterfølgende udfyldes og sendes til foreningsudvikling@kfum-kfuk.dk