Som lokalforening i KFUM og KFUK har I gennem EU's udvekslingsprogram European Volunteer Service (EVS) mulighed for at blive vært for en volontør fra et europæisk land i 2-12 måneder.

Volontøren vil indgå i foreningens aktiviteter, og I kan sammen aftale, hvilke specifikke opgaver volontøren skal arbejde med under opholdet.

Hvorfor EVS?

En international volontør kan bringe nye input og ekstra kræfter til jeres aktiviteter og giver adgang til viden om andre kulturer og nye måder at være frivillig på.

Volontører rekrutteres gennem YMCA- og YWCA-organisationer i Europa. På den måde arbejder KFUM i KFUK i Danmark også på at styrke bevægelsens globale fællesskaber.

Ved at invitere en volontør ind i jeres forening er I med til at fremme globalt udsyn og øge viden om andre kulturer og måder at lave børne- og ungdomsarbejde på hos jeres medlemmer.

Samtidig er I med til at knytte mellemmenneskelige bånd på tværs af landegrænser og styrke de netværk, som KFUM og KFUK er en del af gennem nogle af verdens største ungdomsbevægelser YMCA og YWCA.

Hvad indebærer det for lokalforeningen?

Alle udgifter (kost, logi, transport samt lommepenge til volontøren) er betalt gennem EVS-programmet.

De væsentligste opgaver for jer som modtagerorganisation er:

  • Lave et spændende ugeprogram for volontøren evt. i samarbejde med andre foreninger i byen.
  • Finde en billig bolig eller en værtsfamilie til volontøren.
  • Lave aftaler med sociale mentorer, der skal bidrage til, at volontøren får et godt ophold i Danmark.
  • Bistå med praktisk hjælp til anskaffelse af evt. visum inden ophold, åbning af bankkonto, tilmelding til sprogskole etc. i Danmark ved opholdets start.

Inden I kan søge om at få en EVA-volontør, skal I som lokalforening desuden akkrediteres (godkendes) til at være en del af EVS-programmet. Landsbevægelsen hjælper gerne i denne proces – se nedenfor.

Læs mere om EVS-programmet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet