Globetrotter er en kombination af rejse og kursus for unge i alderen 16-19 år.

Rejserne planlægges i samarbejde med en lokal YMCA/YWCA-forening i det pågældende land, og hvert år vælges nye rejsedestinationer.

Det giver derfor deltagerne en god fornemmelse af verdensbevægelserne, men de unge vil også blive udfordret og blive klogere på sig selv.

Skaber lokalt engagement

Deltagerne bliver på rejsen udfordret på frivillighed, hvordan og hvor de brænder for at engagere sig.

Nogle lokalforeninger bruger Globetrotter-rejserne til at engagere unge i lokale opgaver og få unge til at gå forrest i en lokal udvikling.

Typisk støtter lokalforeningerne de unge med et økonomisk tilskud til rejsen og stiller rammer og sparring til rådighed for den unge, så der er gode muligheder for at løse opgaven med succes.

Har I unge, der kunne være interesseret?

Som forening eller efterskole har I mulighed for at få besøg af en Globetrotter, der kan fortælle om rejserne og tænde jeres unge medlemmer eller elever på at tage med.

Oplægget kan tilpasses jeres ønsker og kan eksempelvis enten være et åbent arrangement i foreningen, være målrettet unge i byen, som er interesserede i at rejse ud eller være et debatoplæg hos fx Unge Voksne.