Fokuspunktet med bibliodrama er at skabe en relation mellem en bibeltekst og det enkelte menneskes liv og erfaringer.

Begynd med en sang

  • For børn: Blæsten kan man ikke få at se
  • For unge og voksne: Kære linedanser

Brainstorm hver for sig

Uddel post-its eller papir, og lad deltagerne sidde for sig selv og notere alt, hvad de kan komme i tanke om under følgende kategori:

Ting, du har tillid til, men som du ikke kan se

(Det kan fx være tyngdeloven, forældres kærlighed, strøm i stikkontakter etc.)

Samtale i mindre grupper

Sid derefter sammen i små grupper på op til 4 personer. Her kan deltagerne vise, hvad de har skrevet til hinanden og tale sammen ud fra følgende:

  • Er der noget af det, I har skrevet, som det er muligt at kontrollere/efterprøve?

Diskuter derefter videre i grupperne:

  • Hvis det kan kontrolleres, har det så betydning for, om du har mere tillid til, at det virker efterfølgende?

Arbejd med bibeltekst

I kan derefter arbejde med teksten om Den vantro Thomas på to måder.

  1. Læs den højt - mindst 2 gange - med følgende indledning: Med de her erfaringer fra jeres eget liv om tillid og kontrol, så se, om I kan genkende noget fra teksten.
  2. Uddel ark med teksten og farveblyanter. Deltagerne får nu lejlighed til at sidde med teksten selv og tegne, strege ud eller markere, som de har lyst til. Brug evt. spørgsmålene: Hvad inspirerer dig mest? Hvad undrer dig? Hvad elsker du ved teksten, og hvad provokerer dig? Brug farver, symboler, stikord m.m. Det er vigtigt, at de ved, at det ikke skal præsenteres for nogen, men er deres helt eget papir. Sæt evt. instrumentalmusik på imens.

Johannesevangeliet, kapitel 20, vers 24-29

v24 Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. v25 De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«
v26 Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« v27 Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« v28 Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« v29 Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«

Bøn

(fra Bønner for børn og unge, Unitas Forlag, 1993)

Kære Gud
Giv os mod, Herre, til i tro at handle i dag og i morgen
Giv os mod, Herre, til i håb at begynde forfra i dag.
Giv os mod, Herre, til i kærlighed at leve sandheden hver dag
Giv os mod, Herre, til i tro at være menneske sammen med dig.

Fadervor...

Af Dorte Hougaard Madsen og Annelene Højvang Larsen