Intranettet

Supplerer hjemmesiden med ekstra informationer for frivillige i KFUM og KFUK.

Gå til intranetsiderne

Portalen

For lokale bestyrelser. Herfra er adgang til medlemskartoteket, foreningens egne dokumenter og økonomirelaterede dokumenter fra Landskontoret.
Desuden findes adresseliste for alle formænd, ledere, udvalgsmedlemmer mv.

Gå til Portalen

Læs mere om Portalen