En politisk konflikt

KFUM og KFUK opfatter konflikten mellem Israel og Palæstina som en politisk konflikt på samme måde, som vi ville vurdere en konflikt andre steder i verden. KFUM og KFUK agiterer ikke for én bestemt løsning, men ønsker en løsning, der skaber fred og retfærdighed for både israelere og palæstinensere.

KFUM og KFUK anerkender, at Israel har ret til at leve bag anerkendte grænser og skabe sikkerhed for sine indbyggere. På samme måde anerkender KFUM og KFUK også palæstinensernes ret til at leve i autonomi bag ligeledes anerkendte grænser og alle borgeres ret til frit at bevæge sig som beskrevet i FN’s Menneskerettighedskonvention artikel 13.

KFUM og KFUK fordømmer vold i almindelighed og overgreb på civile i særdeleshed, det være sig enten i form af den strukturelle vold, undertrykkelse og diskrimination, der kommer til udtryk i den israelske besættelse af de palæstinensiske områder, såvel som palæstinensiske gruppers angreb mod israelere i form af selvmordsbomber og raketangreb.

Overtrædelse af menneskettighederne

KFUM og KFUK fordømmer overtrædelse af menneskerettighederne. Vi mener, at internationale traktater og aftaler skal overholdes.

Det gælder FN’s resolution 194 fra 1948, der understreger flygtninges ret til at vende tilbage, nr. 242 fra d. 22. november 1967, der kræver israelsk tilbagetrækning fra de besatte områder samme år og nr. 465 fra 1. marts 1980, der opfordrer Israel til at rømme bosættelserne fra de besatte områder.

Og det gælder den fjerde Genèvekonvention fra 1949, der bl.a. forbyder bosættelser af egne borgere i besat område. Israel har selv underskrevet denne konvention.

Aktiviteter på baggrund af dette

KFUM og KFUK’s holdning til Israel/Palæstina-konflikten udmønter sig for tiden omkring følgende aktiviteter:

Journey for Justice

En solidaritetsrejse til Vestbredden, som arrangeres af vores partnere Østjerusalems KFUM og KFUK i Palæstina i fællesskab.

Rejsen giver deltagerne et indblik i palæstinensernes hverdag, og hvordan konflikten har konsekvenser for hverdagen, gennem samvær med palæstinensisk KFUM og KFUK’s unge og besøg hos organisationer og uddannelsessteder på Vestbredden.

Det fysiske møde og den gensidige udveksling er vigtig for forståelsen for hinanden og skaber håb hos vores partnere.

KFUM og KFUK deltager hvert år med en gruppe unge mellem 18 og 25 år. Der arrangeres i forbindelse hermed dage i Israel af KFUM og KFUK i Danmark.

Læs mere om Journey for Justice

Palæstinanetværket

Palæstinanetværket er et forum for tidligere rejsedeltagere på Journey for Justice og andre med interesse for konflikten. Palæstinanetværkets formål er at skabe oplysning og debat om konflikten.

Palæstina Arbejdsgruppen koordinerer netværkets aktiviteter og står desuden for den danske del af afholdelsen af Jouney for Justice. Arbejdsgruppen skal sikre, at rejselederen for den danske gruppe kan optræde som repræsentant for KFUM og KFUK og stå inde for Palæstina-politikken.

Læs mere om Palæstinanetværket

Udveksling og besøg

KFUM og KFUK inviterer gæster fra Palæstina til relevante aktiviteter, der foregår i Danmark.

Vores partnere har eksplicit udtrykt ønske om at at mødes med KFUM og KFUK på formelt niveau jævnligt, og KFUM og KFUK vil sikre, at dette kan lade sig gøre.

Resolutioner og udtalelser

KFUMs og KFUK's to verdensforbund har begge vedtaget resolutioner, der forholder sig til konflikten og opfordrer de nationale bevægelser til at arbejde for fred og retfærdighed i området.

KFUM og KFUK i Danmark støtter verdensforbundenes initativer, som du kan læse her:

kfum_resolution_2002-pdfResolution vedtaget på YMCAs Verdensrådsmøde 2002: "Fred med retfærdighed i Palæstina og Israel" (PDF)

udtalelse_landsmoede_2002-pdfUdtalelse vedtaget på KFUM og KFUK's Lands- og Delegeretmødet 2002 (PDF)