Opfordring fra palæstinensiske partnere

Fra 2000-2002 omhandlede KFUM og KFUK's internationale projekt 'Saleem Aleikum' Palæstina, hvor vi støttede det lokale arbejde hos KFUM i Østjerusalem og KFUK i Palæstina.

Da projektperioden udløb valgte KFUM og KFUK at fastholde kontakten. Det skete på baggrund af en kraftig opfordring fra vores palæstinensiske partnere, der bad os om ikke at afslutte kontakten, og KFUM og KFUK ønskede ikke at forlade partnere, der lever under besættelse.

KFUM i Østjerusalem og KFUK i Palæstina oprettede i 2001 i samarbejde det fælles oplysningsinitiativ Joint Advocacy Initiative (JAI), som er KFUM og KFUK’s nuværende partnere. Vores partnere var og er således kristne palæstinensere.

Som medlem af både World YMCA og World YWCA opfatter KFUM og KFUK vores palæstinensiske partnere som søsterorganisationer, der har brug for støtte i en yderst vanskelig situation.

Støtte via oplysning og solidaritet

KFUM og KFUK’s tilstedeværelse i Palæstina er ikke et indsamlingsprojekt, og derfor tager det heller ikke ressourcer fra det til en hver tid igangværende internationale projekt. Formålet med at være tilstede er at vise støtte til vores søsterorganisationer.

Vores partnere har sammen med andre kirkelige partnere i 2009 været medunderskrivere på Kairosdokumentet, hvor de palæstinensiske kirker samstemmende opfordrer kristne fra hele verden til at komme på besøg og se og erfare palæstinensernes forhold.

Det er den opfordring, KFUM og KFUK søger at besvare, når vi hvert år sender danske unge på solidaritetsrejsen Journey for Justice.