Hvad er Treehouse?

KFUM og KFUK Treehouse er et koncept, hvor der bygges platforme og gangbroer oppe i træerne på naturens præmisser, hvor træerne og naturen ikke tager skade. Bæredygtighed er i fokus.

Et Treehouseer en serie af platforme i trætoppene  konstrueret via tværgående rafter forbundet til de træer, der naturligt er i skoven. En platform kan værefra 3-30 m2 alt efter kaliberen af udstyr og reb, samt den naturlige position af træer, der bygges fra og til.

Hele filosofien er baseret på, at det skal være på naturens præmisser, hvilket fx vil sige, at skoven skal stå som urørt, efter træhusene er taget ned.

Efter en grundplatform er bygget mellem tre eller flere træer, skal der opføres rafter til gelænder og sikkerhedssnøring langs kanten. Derefter kan grundplatformen  opgraderes på mange måder, fx med tag, møbler, køkken, swimmingpool, etc. Kun fantasien og gå-på-modet sætter grænser!

Formål

KFUM og KFUK Treehouse søger at ramme en ny målgruppe af unge, som ikke før er blevet grebet af de nuværende aktivitetstilbud eller som ikke tidligere har været en del af KFUM og KFUK.

Målet er, at deltagerne oplever at  styrket deres kompetencer og erhverve sig nye – sociale såvel som praktiske - der udvikler deltageren som menneske. Treehouses er altså ikke målet i sig selv, men faciliterer vejen til dette. Det handler fx om at opleve sig i stand til at kommunikere med internationale deltagere, at skabe noget med hænderne og at være en del af et fællesskab.

I det unikke hands-on  arbejdsfællesskab, der skabes om byggeprocessen, sker der således utrolig meget mere end de Treehouses, som skyder op rundt omkring.

Aktiviteter

KFUM og KFUK Treehouse vil være en selvstændig såvel som en integreret del af aktivitetstilbuddene i KFUM og KFUK,  og vil derfor være en del af aktiviteter på festivaler og lejre, både lokalt og nationalt.

KFUM og KFUK Treehouse er stærkt internationalt forankret som en del af YMCA Tree House Camps-initiativet. Internationale frivillige og deltagere vil være at finde på Treehouse events i Danmark – og danske ”Treehouserskan deltage i internationale Tree House Camps og konferencer.

Treehouse-filosofien

Treehouse skal udfordre og styrkedeltagerne en række områder:

  • Samarbejde og aktiv deltagelse i et fællesskab.
  • Initiativ, selvbestemmelse og ansvar.
  • Kreativ tænkning og problemløsning.
  • Internationalt perspektiv, kulturmøde og succeshistorier på tværs af sprog.
  • Tillid til sig selv og meddeltagere.
  • Personlige grænser.
  • Sikkerhedsmæssige og tekniske færdigheder relateret til klatring og pionering.
  • Refleksion over bæredygtighed, trosliv og samfundsliv.

Selvskabelse er et nøgleord i byggeprocessen med deltagerne som arkitekter på projektet. Målet er, at deltagerne skaber et  fælles projekt, hvor alle bidrager.  Med tilgangen ”learning by doingskabes projektet dynamisk i takt med, at  deltagernes fælles ideer og kompetencer udvikles.

Arbejdsfællesskabet bliver unikt, og det alsidige arbejde danner rammen for, at hver enkelt deltager vil have noget at byde ind med, uanset evner og selvtillid.

Bæredygtighed er centralt. Vi bruger naturen, men efterlader den, som før vi kom. Vores aftryk skal være mindst muligt, og vi skal løbende arbejde aktivt med dette. Vi gennemtænker, hvorvidt vi kan genbruge materialer fra projekt til projekt, eller om materialer kan videregives til glæde for andre.

Bæredygtighed er ligeledes, at konceptet udvikler sig dynamisk, så det forbliver relevant for målgruppen.  Et aktivt netværk af ”Treehousers” skabes ud af et inspirerende miljø med engagerede frivillige, hvor deltagere kan begejstres til at tage medejerskab herover.

treehouses_flyer-www-pdfHent flyer om Treehouse som pdf

kfum-og-kfuk-treehouse-uk-flyer-pdfFlyer - English version (pdf)

treehouse2020Hent programmet for Wonderful Treehouse ’20

Video: Wonderful Treehouses tages ned

Siden Wonderful Days '16 har eleverne på Blåkilde Efterskole haft glæde af Wonderful Treehouses, men i slutningen af september 2017 var en gruppe frivillige #treehousers forbi for at pille landsbyen i trætoppene ned.

Se, hvordan det foregik i videoen.