Udvalget for Globale fællesskaber har bl.a. ansvar for:

 • At medvirke til at integrere og synliggøre det globale arbejde i KFUM og KFUK.
 • At koordinere og forvalte det internationale engagement i forhold til YMCA og YWCA både globalt, europæisk og nordisk. Herunder bl.a. forberedelse af politiske indspil, sammensætning og forberedelse af delegationer samt varetagelse af den økonomiske støtte til organisationerne.
 • At sikre opfølgning på det fælles internationale projekt med FDF ’Minglabar Myanmar’.
 • At sikre samarbejdsaftaler og bæredygtighed i internationale projekter.
 • At udvikle og fastholde samarbejdet med vores partnere i Palæstina.
 • At synliggøre og udvikle tilbud om globale fællesskaber, som foreninger, klubber, skoler og enkeltmedlemmer kan engagere sig i.
 • At sikre ligeværdig inddragelse af YWCA og YMCA-identiteten i KFUM og KFUK, herunder inspirere til synliggørelse af den dobbelte identitet.
 • At fastlægge og revidere retningslinjerne for uddeling af midler til internationale projekter fra ’Solidaritets-10eren’ samt at oplyse om, hvad midlerne uddeles til.
 • At samarbejde om og promovere lederuddannelsestilbud på internationalt plan.
 • At gennemføre Local 2 Local-pilotprojekter.
 • At igangsætte arbejdet med kampagner med et internationalt fokus.

Skriv til udvalget på gf@kfum-kfuk.dk