KFUM og KFUK’s 5 udvalg er med til at sikre, at vi er en dynamisk og levende organisation, der arbejder ud fra vores vision om at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både tros- og samfundsliv.

De 3 af udvalgene står for organisationens kerneaktiviteter, der beskrives under overskrifterne lokale aktivitetsmiljøer, festivaler og lejre samt globale fællesskaber.

Derudover har vi 2 tværgående udvalg: et for uddannelse og udvikling samt et kristendomsudvalg.

De kan se mere om de enkelte udvalg samt kontaktoplysninger herunder.

Udvalget for Lokale Aktivitetsmiljøer

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af aktiviteter med henblik på at styrke lokale aktivitetsmiljøer i KFUM og KFUK.

Udvalget for Lokale aktivitetsmiljøer har bl.a. ansvar for:

 • Foreningskultur og –kontakt, herunder at inspirere til foreningsaktiviteter og nye tilbud, der er præget af relevans og åbenhed.
 • Lokale aktivitetshuse, dvs. at inspirere KFUM og KFUK’s huse til at blive levende aktivitetshuse med et mylder af mennesker og projekter.
 • Kampagner – og at sikre udviklingen af rammer for, hvordan vores foreninger kan arbejde med kampagner, der forholder sig en konkret og tidsafgrænset sag.
 • Klubtilbud, herunder at understøtte og inspirere til lokal udvikling og drift af klubtilbud som fx børneklubber, Ten og Tween Sing, samtalegrupper og mentorordninger.

Desuden har udvalget kontakt til lokale aktiviteter for voksne såsom Kvindeligt Voksenarbejde, Arbejdsgruppen bag Aleneforældre og singlefællesskaber.

Skriv til udvalget på la@kfum-kfuk.dk

Udvalget for Festivaler og Lejre

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af festival- og lejraktiviteter i KFUM og KFUK.

Udvalget for Festivaler og lejre har bl.a. ansvar for:

 • At udvikle og forny den stærke festival- og lejrtradition i KFUM og KFUK.
 • At der afholdes Wonderful days, Børnefestival, TeenEvenT, Efterskolefeestival og Familiefestival.
 • At undersøge mulighederne for nye typer festivaler og lejre.
 • At indsamle de fælles erfaringer fra festivaler og lejre, og videreformidle disse.
 • At holde fokus på, hvordan lederuddannelse integreres i planlægningen og afholdelsen af festivaler og lejre
 • At sparre, opsamle erfaringer og dele viden blandt lejre lokalt og regionalt, som fx børnesommerlejre, bedsteforældre- og børnebørnlejre, teenlejre, voksenstævner og singleevents.

Skriv til udvalget på fl@kfum-kfuk.dk

Udvalget for Globale Fællesskaber

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af internationale/globale aktiviteter i KFUM og KFUK.

Udvalget for Globale fællesskaber har bl.a. ansvar for:

 • At medvirke til at integrere og synliggøre det globale arbejde i KFUM og KFUK.
 • At koordinere og forvalte det internationale engagement i forhold til YMCA og YWCA både globalt, europæisk og nordisk. Herunder bl.a. forberedelse af politiske indspil, sammensætning og forberedelse af delegationer samt varetagelse af den økonomiske støtte til organisationerne.
 • At sikre opfølgning på det fælles internationale projekt med FDF ’Minglabar Myanmar’.
 • At sikre samarbejdsaftaler og bæredygtighed i internationale projekter.
 • At udvikle og fastholde samarbejdet med vores partnere i Palæstina.
 • At synliggøre og udvikle tilbud om globale fællesskaber, som foreninger, klubber, skoler og enkeltmedlemmer kan engagere sig i.
 • At sikre ligeværdig inddragelse af YWCA og YMCA-identiteten i KFUM og KFUK, herunder inspirere til synliggørelse af den dobbelte identitet.
 • At fastlægge og revidere retningslinjerne for uddeling af midler til internationale projekter fra ’Solidaritets-10eren’ samt at oplyse om, hvad midlerne uddeles til.
 • At samarbejde om og promovere lederuddannelsestilbud på internationalt plan.
 • At gennemføre Local 2 Local-pilotprojekter.
 • At igangsætte arbejdet med kampagner med et internationalt fokus.

Skriv til udvalget på gf@kfum-kfuk.dk

Udvalget for Uddannelse og Udvikling

Udvalget skal sørge for uddannelse af frivillige og udvikling af foreninger.

Udvalget for Uddannelse og Udvikling har bl.a. ansvar for:

 • At tilbyde kurser til organisationens frivillige, der styrker dem i de opgaver og udfordringer, de møder i deres frivillige virke, så de er i stand til at give børn og unge sprog for tro gennem udvikling af de frivilliges personlige lederskab.
 • At afholde almene frivilligkurser, som fx KURSUS 15, Leder+ og Provokatour.
 • At tilbyde sparring og videndeling til øvrige udvalg og arbejdsgrupper ved afholdelse af fagkurser (f.eks. Ten Sing-instruktørkurser, børnelederkursusdag og aleneforældrekursus).
 • At have et overblik over mængden og retningen for organisationens samlede kursusudbud.
 • At tilbyde foreningerne foreningsudvikling samt understøtte netværksdannelse/sparring på tværs af foreninger.
 • At sikre at foreningsudviklingsforløbene kompetenceudvikler de involverede frivillige til at gennemføre kvalificerede lokale forløb.
 • ’Brug din stemme’-aktiviteter i forbindelse med KFUM og KFUK’s landsmøder.

Skriv til udvalget på uu@kfum-kfuk.dk

Kristendomsudvalget

Kristendomsudvalget skal sørge for udvikling og koordinering af forkyndelsesarbejdet i KFUM og KFUK.

Kristendomsudvalget har bl.a. ansvar for:

 • At sætte en klar og synlig dagsorden for kristendom internt i organisationen – både på det strategiske og på det konkrete plan.
 • At samarbejde med de øvrige udvalg om dannelsen og ledertræningen af de frivillige ledere, så de opnår en grundlæggende forståelse af organisationens formål og vision.
 • At sætte fokus på at højne de frivillige lederes frimodighed til at tale om tro og eksistens med både børn og unge.
 • At udvikle idéer til, hvordan KFUM og KFUK’s vision og kristendomsprofil kan tænkes ind i samfundsvendte aktiviteter for børn og unge
 • At undersøge mulighederne for aktiviteter for konfirmander.
 • At skabe og udvikle nye platforme (fx gennem materialer, steder, aktiviteter), hvor børn og unge oplever kristendom i ord og handling.

Skriv til udvalget på ku@kfum-kfuk.dk